Ohováranie

06. 07. 2016

Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Lucia Kurilovská, expertka na trestné právo, PFUK, SAV pre TV JOJ.

 logo TV JOJ(05. 07.2016; Televízna stanica JOJ; Krimi; 19:00; por. 9/15; Milan Dančo / Michal Farkašovský)

Michal Farkašovský, moderátor: „Ak o niekom verejne vyhlásite nepravdivý údaj a spôsobíte tým dotyčnému finančnú alebo spoločenskú ujmu, tak porušíte zákon. Hrozí vám až osemročné väzenie za ohováranie. Predmetom ohovárania však nemôžu byť úrady ani právnické osoby. Tie zákon jednoducho nechráni."

Milan Dančo, redaktor: „V minulom roku naši policajti riešili až deväťdesiatdeväť prípadov ohovárania. Ohováranie vo všeobecnosti je aj to, ak o niekom poviete alebo napíšete nejaký nepravdivý údaj a spôsobíte tým ujmu."

Lucia Kurilovská, expertka na trestné právo, PFUK, SAV: „Ujmu v zmysle určitých komplikácií a ťažkostí v zamestnaní, v rámci sociálneho, spoločenského postavenia a života alebo aj v rámci rodinného života."

Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Milan Dančo: „Napríklad poviete o kolegovi, že kradne a nadriadený ho na základe toho preradí na nižšiu pozíciu alebo o susede, že podvádza manžela a bude to mať za následok zhoršenie vzťahov v manželstve alebo dokonca rozvod. Potrestaní za to však môžete byť len vtedy, ak sú vaše výroky nepravdivé a vyslovené verejne."

Lucia Kurilovská: „Verejne znamená, keď je tento nepravdivý údaj šírený medzi viacerými osobami v podstate a naozaj viaceré osoby sa nemyslí nejaký veľký počet osôb, ale už aj pred tromi osobami."

Milan Dančo: „Fenoménom dnešnej doby je internet. Mnohí si ale neuvedomujú, že šírenie verejne znamená aj cez sociálne siete."

Lucia Kurilovská: „Prostredníctvom zdieľania cez sociálne siete, keď niekto len preberie určité názory, ktoré proklamuje a propaguje niekto iný a nie je tam dokázaný ten úmysel tej osoby, ktorá zdieľa a keď napríklad ešte dá tam aj určitý taký dovetok, že pozrite, čo o ňom píšu a ja teda mám na to iný názor, tak by to ohováranie nebolo."

Milan Dančo: „Ak však zdieľate informácie, o ktorých viete, že sú nepravdivé a chcete tým niekomu ublížiť, tak to už trestné je. Potrestaní môžete byť, aj keď niekomu alebo o niekom napíšete verejne na časovú os, že je napríklad klamár. Iné je, ak to napíšete do súkromnej správy, vtedy sa o trestný čin ohovárania nejedná."

Lucia Kurilovská: „Keď je spôsobený ten trestný čin tým, že v podstate ten, kto rozširuje nepravdivý údaj, tak sleduje určitý vlastný prospech, tak vždy sa má za to, že by malo to byť potom posudzované podľa vyššej trestnej sadzby, lebo to sú také horšie následky."

Milan Dančo: „V takýchto prípadoch sa trestná sadzba pohybuje od troch až do ôsmich rokov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

 

Kľúčové slová:
právne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač