Proteín Dbl-2 opravuje DNA

13. 07. 2016

Vedcom Univerzity Komenského v Bratislave sa podarilo objaviť nový protein Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA) a tiež umožňuje sexuálne rozmnožovanie. Vďaka tomuto objavu vedeckého tímu pod vedením doc. Juraja Gregáňa bude možne lepšie pochopiť, ako bunka opravuje poškodenú DNA a tiež proces vzniku pohlavných buniek.

logo STV 1(11.  07.  2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 18/27; Elena Senková, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Vedci z bratislavskej Univerzity Komenského zistili, ktorý proteín opravuje DNA. Ďalší výskum na myšiach a ľudských bunkách ukáže, či proteín Dbl-2 môže pomôcť v liečení ochorení, ako je rakovina či neplodnosť."

Elena Senková, redaktorka: „V jednej ľudskej bunke vznikne denne niekoľko tisíc poškodení DNA. Ak nie sú opravené včas, môžu vzniknúť genetické zmeny, ktoré vedú k rakovine."

Juraj Gregáň, docent, Katedra genetiky PriF UK BA: „Sú rôzne faktory, ako fajčenie a rôzne mutagény, chemikálie, ktoré môžu poškodiť DNA. Je samozrejme dôležité vedieť, ako bunka opravuje DNA, a vedieť pochopiť tento mechanizmus."

Elena Senková: „Tímu docenta Gregáňa sa podarilo zistiť, že za opravu DNA v bunke zodpovedá proteín Dbl-2. Vyskytuje sa práve na zlomených poškodených miestach DNA."

Lucia Molnárová, doktorandka, Katedra genetiky PriF UK BA: „ Spolu s kolegyňou Silviou Polákovou sme si všimli, že ak vymažeme tento gén z bunky, tak vidíme zaujímavé veci. Oprava DNA v bunke nefunguje správne. Tým sme vlastne objasnili lepšie mechanizmus tejto opravy, čo by mohlo v budúcnosti viesť možno k lepšiemu objasneniu aj vzniku rakoviny."

Elena Senková: „Proteín Dbl-2 chýbajúce úseky DNA zrekonštruuje podľa iných identických úsekov DNA. Proces homologická rekombinácia sa tiež podieľa na bunkovom delení pri vzniku pohlavných buniek. Lepšie pochopenie funkcie proteínu teda môže v budúcnosti pomôcť pri liečbe neplodnosti. Zatiaľ vedci skúmali funkciu proteínu len na modulových organizmoch, na kvasinkách."

Juraj Gregáň: „Takýto proteín alebo podobný proteín je takmer v každom organizme, vrátane ľudí. Pre nás, ale aj pre iných kolegov je teraz zaujímavé pozrieť sa a zistiť, či tie procesy a tá funkcia tohto proteínu, či je podobná aj v iných organizmoch."

Elena Senková: „Pre ďalšie experimenty hľadá vedecký tím spolupracovníkov, ktorí by otestovali funkcie proteínu na myšiach a ľudských bunkách."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

 

Kľúčové slová:
biotechnológie v zdravotníctve

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač