Psychológia racionálneho myslenia

25. 07. 2016

Myšlienka napísať knihu Rozum: návod na použitie vznikla ako reakcia na otázky rôznych známych a príbuzných, čo vlastne robíme a prečo je to dobré. Skúmali sme ľudskú racionalitu, jej kultivovanie v bežnom živote i pri vzdelávaní. Všímali sme si aj sociálne siete, kde sme rôzne iracionálne presvedčenia začali ,loviť´,“ vysvetľuje zámer napísať knihu s podtitulom Psychológia racionálneho myslenia jeden zo spoluautorov Mgr. Marek Jurkovič z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Ako novinku môžete publikáciu už nájsť v kníhkupectvách.

Knižná novinka Rozum: Návod na použitie

Množstvo iracionálnych presvedčení u ľudí autorov prekvapilo – zistili, že existuje veľké množstvo konzumentov informácií, ktorí ich hľadajú a hltajú ich v snahe byť „vedecky“ rozhľadení a „nebyť ovce“, ale tam sa ich poznanie končí. Čo je veda, čo paveda, ako rozoznať vedecké myslenie od lacnej (a ľahko predajnej) imitácie, ako viesť racionálne debaty, ako hľadať zdroje... Kniha dáva množstvo odpovedí, ktoré dokumentujú, že človek s množstvom informácií neznamená človek múdry.

Ľudia nerozumejú, ako vedecké poznanie v skutočnosti vzniká a nevedia používať ani základné zásady kritického myslenia. „Práve nim je kniha určená. Našou ambíciou je zároveň ľudí motivovať, aby začali myslieť kriticky, keďže je to predsa len namáhavejšie, ako nekriticky konzumovať akékoľvek informácie, vrátane rôznych pavedeckých nezmyslov či nenávisť vzbudzujúcich manipulácií, ktoré možno považovať za zdravotne, spoločensky alebo inak škodlivé javy,“ objasňuje M. Jurkovič.

V publikácii možno nájsť aj kapitoly, ako sú naše mozgy nastavené, limitované a ako to ovplyvňuje naše uvažovanie a rozhodnutia, hoci si to nemusíme vôbec uvedomiť.  „Kniha má viesť aj k tomu, aby sme si o sebe príliš ,nenamýšľali´ a ďalej pracovali na kvalite nášho uvažovania. V neposlednom rade sme sa snažili aj priniesť pre čitateľov niečo praktické, čo by si z tejto knihy mohli pre seba vziať aj do bežného života, aby videli výhody kritického myslenia, zlepšili si svoje uvažovanie a dokázali racionálnejšie fungovať. Možno aj s bonusom, že by sme my a aj oni prispeli k úbytku iracionality v tomto svete,“ uzatvára M. Jurkovič. (an)

Knižná novinka Rozum: návod na použitie s podtitulom Psychológia racionálneho myslenia, od  Vladimíry Čavojovej a kolektívu, vyšla vo Vydavateľstve IRIS v máji 2016, brožovaná väzba, 176 s. Kolektív autorov (Vladimíra Čavojová, Eva Ballová Mikušková, Martin Majerník,  Marek Jurkovič, Andrea Juhásová, Radomír Masaryk) ponúka túto „príručku zdravého rozumu“ nielen študentom a ich učiteľom, ale všetkým záujemcom o psychológiu.

Zdroj: Aktuality SAV

Iris.knihy.sk

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
psychologické vedy , Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač