SK PRES podporí mladých výskumníkov

07. 07. 2016

Medzi hlavné motto v druhom polroku SK PRES v oblasti vzdelávania, športu, mládeže, vedy a výskumu patrí rozvoj a podpora talentu, ale aj otázka jednotnej vesmírnej politiky uvádza na svojom portáli Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.

 prvý deň SK PRES 2016

    
Minister Peter Plavčan počas návštevy kolégia Európskej komisie  hovoril o tom, ako SK PRES podporí mladých výskumníkov. Kľúčové návrhy by mali obsahovať odporúčania na vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj novej generácie európskych výskumníkov, ako aj opatrenia zamerané na rozvoj spolupráce s výskumníkmi z tretích krajín a ich pritiahnutie do Európskeho výskumného priestoru.
Šéf rezortu školstva uviedol, že k tejto téme bude SK PRES iniciovať prijatie záverov Rady, prílohou ktorou bude tzv. Bratislavská deklarácia. Dokument pripravuje slovenské predsedníctvo v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD) a skupinou excelentných mladých výskumníkov z EÚ.
Čo sa týka výskumu, minister spomenul aj otázku jednotnej európskej vesmírnej politiky a jej 3 najdôležitejšie ciele: implementáciu programov Copernicus a Galileo, spoločné riadenie založené na partnerstve EÚ a ESA a nevyhnutnosť vývoja nových technológii v rámci vesmírnych programov.

Dvojdňová návšteva kolégia Európskej komisie bola prvým podujatím slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Ide o tradičné podujatie na začiatku každého predsedníctva.

 Zdroj a fotozdroj:

 MŠVVaŠ SR 2016 

Kľúčové slová:
veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač