Šťastie má novú rovnicu

13. 07. 2016

Slovo šťastie oveľa častejšie používajú speváci a básnici. Vedcom sa akosi nepáči. Vraj je nejasné. Existujú však výnimky a ňou je napríklad aj táto rovnica na výpočet takzvaného indexu šťastia v jednotlivých krajinách sveta.

logo TV JOJ(11. 07. 2016; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 16/19; Anton Adamčík , Lucia Barmošová, Ľuboš Sarnovský)

Lucia Barmošová, moderátorka: „Existuje Medzinárodný deň šťastia, ukazovateľ prosperity, hrubé národné šťastie, taktiež ministerstvo šťastia a rovnako aj rovnica na výpočet šťastia."

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Rovnicu šťastia však najnovšie britskí vedci rozšírili o ďalšie premenné. Na naše šťastie vraj vplýva aj spravodlivé odmeňovanie za výkon. Inak to vyvoláva pocit krivdy alebo viny."

Anton Adamčík, redaktor: „Slovo šťastie oveľa častejšie používajú speváci a básnici. Vedcom sa akosi nepáči. Vraj je nejasné. Existujú však výnimky a ňou je napríklad aj táto rovnica na výpočet takzvaného indexu šťastia v jednotlivých krajinách sveta."

Mgr. Marek Hyčko, PhD., Matematický ústav SAV: „Je to v podstate štatistický model, ktorý model modeluje nejakú mieru šťastia."

Anton Adamčík: „Ako teraz uvidíte, nebudete sami, komu by pokus o vylúštenie tejto záplavy hieroglyfov zavaril mozog."

Anketa:

Žena: „Toto je zrozumiteľné. Ten smajlík..."

Muž: „Asi nič."

Žena: „Fúha..."

Muž: „Nič mi to nehovorí, vážne."

Muž: „Nie, neviem..."

Muž: „No, minimálne vedieť, čo niektoré hodnoty znamenajú."

Mgr. Marek Hyčko, PhD.: „Každý štatistický model je vyjadrený nejakými koeficientami, takže ten vzorec tam je potrebný."

Anton Adamčík: „Doteraz Index šťastia počítali z celkovej úrovne prosperity, zdravia, bezpečnosti, ale aj sociálnych rozdielov danej krajiny."

PhDr. Zuzana Kusá, PhD., sociologička SÚ SAV: „Kde je vysoká miera nerovnosti, tam sa menej darí."

Anton Adamčík: „Rovnako aj tam, kde obyvatelia svojim politikom neveria. No ešte horšie je, ak si obyvatelia nedôverujú navzájom."

PhDr. Zuzana Kusá, PhD.: „Presvedčením, že v krajine väčšina ľudí podvádza."

Anton Adamčík: „Čo môže byť napríklad aj rodinkárstvo, protekcia alebo úplatky v každodennom živote. A zrejme aj toto zaraďuje Slovensko v rebríčku šťastia stopäťdesiatich krajín na štyridsiate piate miesto."

PhDr. Zuzana Kusá, PhD.: „Takzvaný Index šťastia, ktorý publikuje OSN."

Anton Adamčík: „Šťastie obyvateľov však ovplyvňuje tiež miera osobnej slobody, ktorú okrem iného zvyšujú aj peniaze."

PhDr. Zuzana Kusá, PhD.: „Že pomáhajú rozširovať ľudskú slobodu."

Anton Adamčík: „Najnovšie však britskí vedci na základe výsledkov experimentu k doterajším parametrom pridali ešte ďalšie dva – mieru krivdy a mieru viny."

Mgr. Marek Hyčko, PhD.: „Tieto dva členy..."

PhDr. Zuzana Kusá, PhD.: „Zámerne sa medzi účastníkmi navodzoval určitý pocit nespravodlivosti."

Anton Adamčík: „V podstate za rovnaký výkon im dávali rozdielnu odmenu. Tí, ktorí dostali viac, cítili vinu a tí, čo menej, zas pocit krivdy. Obe skupiny sa však cítili nešťastne."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač