Študentská stáž

01. 07. 2016

Študenti vysokých škôl chcú využiť prázdniny aj na absolvovanie odbornej stáže. Prešovská univerzita v Prešove prináša zaujímavé možnosti stáže spolu so súkromnou spoločnosťou.

Prešov, 28. 06. 2016 – Mnohí študenti majú letný semester úspešne za sebou, niektorí už dokonca vycestovali za letnou brigádou, nájdu sa však aj takí, ktorí plánujú prázdniny využiť aj na absolvovanie odbornej stáže. Jednu zo zaujímavých možností ponúka aj spoločnosť DEKRA, ktorá predstavila projekt odborných študentských stáží na pôde Katedry andragogiky Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity v Prešove.

Katedra andragogiky FHPV reaguje na celospoločenský dopyt prepájania teórie s praxou, čo vyústilo v nadviazanie spolupráce so spoločnosťou DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s. r. o. Výsledkom je realizácia projektu odborných stáži pre študentov, ktoré majú ambíciu prispieť k presunu skúseností z praxe do akademickej oblasti a v neposlednom rade aj napĺňať potrebu zosúladenia požiadaviek trhu práce so vzdelávaním.

projekt DEKRA pre stážistov

Táto forma spolupráce je pre Katedru andragogiky prvou svojho druhu. „Koncepcia odborných stáží predstavuje spôsob, ako naplniť hneď niekoľko dôležitých potrieb pričom študentom ponúka viaceré benefity. Okrem toho, že budú mať možnosť rozvíjať vedomosti pri výkone skutočných pracovných činností, môžu nadobudnúť aj potrebné kontakty a najmä získavať už počas štúdia prax, ktorá je na trhu práce často podmienkou získania zamestnania,“ vysvetľuje prínos stáže Marek Lukáč z Katedry andragogiky.

Hlavnou myšlienkou projektu je umožniť študentom v praxi formovať svoje odborné kompetencie a rozvíjať vlastný sociálny kapitál. DEKRA ponúka možnosť zapojiť sa do rozbehnutej firmy vo svojich pobočkách v Prešove a v Košiciach, prípadne v ďalších mestách. „Vzhľadom na široké spektrum našich aktivít budú stážisti realizovať rôzne činnosti týkajúce sa výberu zamestnancov, realizácie ich rozvoja a vzdelávania, organizácie konferencií a sympózií či aktivít v oblasti obchodu a pod.,“ približuje náplň práce stážistu riaditeľ spoločnosti DEKRA Radoslav Sekerka. Podľa neho budú mať absolventi projektu reálnu predstavu o tom ako funguje biznis, pričom majú perspektívu stať sa kvalitnými uchádzačmi o prácu.

DEKRA

Po absolvovaní stáže bude študentom vystavený certifikát od firmy, ktorá je v oblasti human resources dlhodobo etablovaná a rešpektovaná. „Uvedená stáž mi obohatí životopis, pevne verím, že nadviažem nové kontakty a získam nové skúseností. Je to šanca pre nás mladých, ktorú je potrebné podľa mňa využiť. Pevne verím, že fakulta bude v tomto smere pokračovať a realizovať viac takých projektov,“ uvádza Vladimíra, študentka andragogiky, ktorú stáž ešte len čaká.

Iniciatíva spoločnosti DEKRA vyplýva zo samotnej podstaty jej činnosti v oblasti human resources. K širokej palete personálnych a vzdelávacích činností, ktoré na trhu už 10 rokov ponúka, pridáva prostredníctvom programu odborných stáží aj formovanie pracovného potenciálu a kľúčových zručností budúcich absolventov odboru andragogika už v priebehu ich pregraduálnej prípravy.

____________________________________

Fakulta humanitných a prírodných vied (FHPV) sa nachádza na prvej priečke rebríčka najlepších filozofických fakúlt slovenských vysokých škôl, ktorý zostavuje Akademická rankingová agentúra (ARRA) na základe hodnotenia údajov o kvalite vzdelávania a výskumu. Na FHPV v rámci štyroch katedier a jedného ústavu v súčasnosti študuje
súhrnne 1024 študentov.

Tlačová správa

Prešovská univerzita v Prešove

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač