Takmer stovka cudzincov sa cez prázdniny chce zlepšiť v slovenčine na UK Bratislava

01. 07. 2016

ilustračná snímka vzdelávaniaDo programu Letná univerzita slovenského jazyka, ktorý organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK), sa tento rok prihlásila takmer stovka záujemcov. Kurz má vyše  26-ročnú tradíciu a za toto obdobie ho absolvovala tisícka účastníkov.

Bratislava 30. júna 2016 TS UK: V pondelok 4. Júla 2016 bude slávnostne otvorená Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov a cudzincov. Trojtýždňový (4. 7. – 22. 7. 2016) vzdelávací program organizovaný Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) je zameraný na výučbu základov a zdokonalenie sa v slovenskom jazyku.logo UK

Tohtoročný 26. ročník sa bude konať v Bratislave na Žižkovej ulici. Lektori slovenského jazyka z Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK budú odovzdávať svoje vedomosti 90 cudzincom z 20 krajín sveta (napr. Brazília, Dánsko, Mexiko, Nemecko, Veľká Británia, Ukrajina, Vietnam, Južná Kórea, Argentína, USAa i.). Väčšinu z nich tvoria krajania – potomkovia Slovákov žijúci v zahraničí. Najpočetnejšie zastúpenie študentov (až 27) je z Ukrajiny.

Študenti si popri intenzívnom jazykovom vzdelávaní rozšíria svoje poznatky aj v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry Slovenska i Bratislavy. Okrem vyučovania a hodín fonetiky budú mať možnosť komunikovať v slovenčine aj na hodinách konverzácie, počas workshopov a špecializovaných seminárov. Do programu sú zaradené aj tvorivé dielne, návštevy múzeí, prehliadka Bratislavy, akcie v rámci Kultúrneho leta, turistické vychádzky, prezentácie slovenského umenia, stretnutia s významnými osobnosťami slovenskej vedy a kultúry.V bohatom programe mimoškolských aktivít nebude ani tento rok chýbať 3-dňová exkurzia po vybraných regiónoch Slovenska.

Na záver je pripravený spoločný slávnostný večer (štvrtok 21. 7. 2016), ktorého súčasťou budú vystúpenia študentov a odovzdanie osvedčení o absolvovaní štúdia z rúk rektora Univerzity Komenského prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. Na slávnostnom ukončení letnej univerzity sa zúčastnia aj členovia vedenia UK, predstavitelia Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predstavitelia ambasád krajín, odkiaľ pochádzajú frekventanti a iní významní hostia.„Verím, že letná univerzita obohatí všetkých študentov o nové vedomosti nielen zo slovenského jazyka, ale i z histórie a kultúry Slovenska a Slovákov,“ hovorí riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

 

Bližšie informácie:

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.
manažérka marketingu

Centrum ďalšieho vzdelávania
Univerzita Komenského v Bratislave
E-mail: tatiana.ilavska@cdv.uniba.sk
www.cdv.uniba.sk

Zdroj: Tlačová správa UK (TS UK)

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač