Tretí ročník Jarnej školy doktorandov UPJŠ v Košiciach je ukončený

08. 07. 2016

Jarná škola doktorandov 2016 UPJŠ KošiceJarná škola doktorandov (JŠD) UPJŠ v Košiciach pomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informatike. Na podujatí zazneli aj odborné prednášky univerzitných pedagógov. Doktorandi tak mali jedinečnú možnosť získať informácie aj z iného uhla pohľadu a zároveň dostali možnosť oboznámiť sa so súčasnými svetovými trendmi v daných oblastiach.

 V dňoch 14. – 16. júna 2016 sa v Liptovskom Jáne uskutočnil v poradí už tretí ročník Jarnej školy doktorandov, ktorej sa zúčastnilo 40 študentov doktorandského štúdia.

Jarná škola doktorandov (JŠD) UPJŠ v Košiciach pomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informatike. Na podujatí zazneli aj odborné prednášky univerzitných pedagógov. Doktorandi tak mali jedinečnú možnosť získať informácie aj z iného uhla pohľadu a zároveň dostali možnosť oboznámiť sa so súčasnými svetovými trendmi v daných oblastiach.

Prostredníctvom takýchto stretnutí sa zvyšuje vzájomná informovanosť študentov o aktuálnych smeroch výskumu v rôznych študijných programoch a zároveň sa posilňuje interdisciplinárna zložka odborného rastu študentov doktorandského štúdia.

Počas podujatia sa uskutočnilo viacero diskusných fór aj za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., členov vedenia univerzity a členov vedenia fakúlt. „Výhodou organizácie takéhoto podujatia mimo pôdy Alma Mater je, že okrem oficiálneho programu je vytvorený dostatočný časový priestor na neformálne diskusie a výmenu skúseností zo štúdia i  vedeckej práce,“ zhodnotil rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Zdroj:

Tlačová správa UPJŠ Košice

Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Uverejnila: MI

 

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač