Veda v CENTRE – Letný špeciál: Tajuplné cunami na Slnku

04. 07. 2016

Pozývame vás do Letného špeciálu vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o novom fenoméne, ktorý bol pozorovaný pri veľkorozmerných tlakových vlnách na Slnku.     

RNDr. Radoslav Bučík, PhD.Vo štvrtok 14. júla 2016 o 17.00 hod. privítame vo Vede v CENTRE – Letný špeciál mladého úspešného slovenského vedca, astrofyzika RNDr. Radoslava Bučíka, PhD., z Inštitútu Maxa Plancka pre výskum slnečnej sústavy a Inštitútu pre astrofyziku Univerzity Georga Augusta v Göttingene v Nemecku, ktorý je autorom štúdie o novom fyzikálnom objave na Slnku.     

Obrovské cunami v atmosfére Slnka, ktoré sa šíria pozdĺž našej najbližšej hviezdy, objavila sonda SOHO približne pred 15 rokmi,  avšak dodnes nie sú objasnené.  Zvyčajne ich môžu astrofyzici pozorovať pri mohutných výronoch hmoty zo Slnka, ktoré produkujú energetické častice s normálnym atomárnym zložením. Na Slnku však vznikajú aj energetické častice anomálneho zloženia s hojným zastúpením ťažkých iónov a vzácneho izotopu hélia-3. Vedci predpokladajú, že toto podivné zloženie sa vytvorí v doteraz nie celkom pochopených procesoch pri röntgenových zábleskoch na Slnku. Záhadou však zostáva aj to, ako tieto častice unikajú zo Slnka. Náš hosť Dr. Bučík nám v prednáške priblíži vôbec prvé pozorovania veľkorozmerných vĺn na Slnku sprevádzaných emisiami anomálnych energetických častíc, ktoré by mohli tieto otázky objasniť.   

Veda v CENTRE – Letný špeciál v Bratislave je zároveň aj jedným zo sprievodných podujatí v rámci Európskej Noci výskumníkov 2016.   

http://vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk/buxus/images//Rocniky_VK/2016/7_2016/VvC_LS_07-2016.jpg

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Raz do roka, v júli, pripravujeme Vedu v CENTRE – Letný špeciál, do ktorej pozývame mladých vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sa úspešne presadili svojou vedeckou prácou v zahraničí. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.   

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: Martina Slušná, mobil: 0907 910 498, martina.slusna@minedu.sk  

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR: Eva Vašková, 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, astronómia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač