Vedci v Slovenskej akadémii vied sa obávajú prepúšťania

22. 07. 2016

Ministerstvám a štátnym organizáciám chce vláda viazať časť výdavkov na kompenzáciu strát mliekarov a platy učiteľov. V schválenom rozpočte na rok 2016 neboli na uvedený účel rozpočtované prostriedky. Ministerstvo školstva má prísť o 3 milióny eur a Slovenská akadémia vied má o milión. Vedci sú znepokojení a obávajú sa prepúšťania. Postup voči SAV odmietajú aj iniciatívy učiteľov vysokých škôl i regionálneho školstva.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(21. 7. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18.00; por. 3/15; Katarína Ottová, Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor: „Na kompenzáciu strát mliekarov a platy učiteľov hľadá vláda peniaze v tohtoročných rozpočtoch iných inštitúcií. Ministerstvám a štátnym organizáciám chce viazať časť výdavkov a Slovenská akadémia vied, podľa listu, ktorý dostala z ministerstva financií, má prísť o milión eur. Vedci sú znepokojení. Obávajú sa prepúšťania."

Katarína Ottová, redaktorka: „Sedemdesiat percent vyše šesťdesiatmiliónového rozpočtu Slovenskej akadémie vied tvoria mzdy. Preto krátenie postihne vedeckých pracovníkov. Hovorí predseda akadémie Pavol Šajgalík, ktorý nevylučuje ani prepúšťanie."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Máme stabilizačnú dohodu s ministerstvom financií a ministerstvom školstva, ktorá hovorí o nejakom minimálnom rozpočte pre Slovenskú akadémiu vied. Čiže aj z tohto pohľadu máme pocit, že sa to stalo omylom, keď to poviem tak pekne."

Katarína Ottová: „O omyle svedčí podľa neho aj to, že sa bude siahať na peniaze vedcom, ktorí vzdelávajú doktorandov. Na valorizáciu miezd učiteľov treba viac ako dvadsaťpäť miliónov eur a na riešenie situácie na trhu s mliekom tridsať miliónov eur. Hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová."

Alexandra Gogová, hovorkyňa Ministerstva financií SR: „Vzhľadom na to, že v schválenom rozpočte na rok 2016 neboli na uvedený účel rozpočtované, je potrebné ich zabezpečiť viazaním výdavkov v rámci schválených rozpočtov jednotlivých rozpočtových kapitol."

Katarína Ottová: „List ministerstva financií opäť spojil vedcov a učiteľov. Postup voči SAV odmietajú aj iniciatívy učiteľov vysokých škôl, i regionálneho školstva. Od vlády čakajú zlepšenie podmienok pre vedu a vzdelávanie, nie opak. Imrich Barák z iniciatívy Veda chce žiť."

Imrich Barák, iniciatíva Veda chce žiť: „V programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že nový kabinet vníma vedu, výskum a inovácie ako nadrezortné kategórie. Ak je to naozaj tak, potom je neprípustné, aby vláda plátala diery pomocou prostriedkov určených na rozvoj akadémie."

Katarína Ottová: „Rozhodnutie o viazaní dostalo aj ministerstvo školstva a to vo výške tri milióny eur. Hovorkyňa Eva Koprena."

Eva Koprena, hovorkyňa ministerstva školstva: „Rezort bude viazať zvyšok kapitálových výdavkov pre vysoké školy a časť prostriedkov pre regionálne školstvo. Ministerstvo školstva garantuje, že nevezme z prostriedkov určených na vedu ani cent."

Katarína Ottová: „Stabilizačná dohoda, ktorú podpísali ministri financií a školstva so šéfom akadémie, garantuje SAV na roky 2016 až 2018 vždy minimálne šesťdesiat miliónov eur."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod , vysoké školy, Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Spoločenské vedy

Vyhlásenie výboru Snemu a Predsedníctva SAV k viazaniu výdavkov rozpočtovej kapitoly

Tlač