Vedcov do zahraničia lákajú lepšie podmienky a predovšetkým platy

20. 07. 2016

Európski ministri pre konkurencieschopnosť sa počas návštevy vedeckých pracovísk Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zaoberali otázkou, ako udržať mladých vedcov a výskumníkov na Slovensku. Rektor STU Robert Redhammer informoval o poskytovaní  približne šiestich pracovných pozícií ročne s lepším finančným ohodnotením. Podľa generálneho riaditeľa Centra pre výskum a inovácie pod Európskou komisiou Roberta Jana Smitha, žiadny mladý človek nechce odísť do zahraničia bezdôvodne. Odchádzajú, keď doma nemajú príležitosti.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(19. 7. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 4/19; Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor: „Ako udržať mladých vedcov a výskumníkov na Slovensku. Touto otázkou sa počas návštevy vedeckých pracovísk Slovenskej technickej univerzity zaoberali európski ministri pre konkurencieschopnosť. Vedcov do zahraničia lákajú lepšie platy, pracovné podmienky a viac príležitostí na budovanie kariéry. Politici aj odborníci sa zhodujú, že viac do nich musí investovať štát."

Zoltán Rácz, redaktor: „26-ročná genetička Zuzana pôsobí už takmer dva roky v Londýne. V špičkovom laboratóriu mení genetickú informáciu baktérií. Je vďačná za slovenské vzdelanie, ktoré dostala zadarmo a dá sa porovnávať s najlepšími britskými univerzitami. Ako hovorí, na Slovensku je to však horšie s uplatnením po škole."

Zuzana, genetička pôsobiaca v Londýne: „Ja som hneď po škole vedela, že chcem odísť. Nechcem žiť z mesiaca na mesiac z 500 eur mesačne. U nás vedci nemajú iný priestor sa uplatniť mimo akadémie. V zahraničí môžeš robiť pre industrial firmu, alebo biotech firmu, ktorá si ťa vie ohodnotiť. Máš tu možnosť kariérneho rastu."

Zoltán Rácz: „S odlivom mozgov je konfrontovaná aj Slovenská technická univerzita. Podľa rektora Roberta Redhammera, sa mu aspoň čiastočne snažia zabrániť napríklad vytváraním tzv. post doktorandských miest."

Robert Redhammer, rektor STU: „My sme začali s takou schémou a dávame na to približne šesť pracovných pozícií ročne a finančné ohodnotenie je už také, že sa z toho dá aspoň prežiť. To vybavenie laboratórií je tiež už lepšie vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie, takže mnoho sa zlepšilo, ale stále ešte nie sme na tej úrovni finančného a iného zabezpečenia, ako je úplná špička vo svete."

Zoltán Rácz: „Problém s odlivom mozgov si uvedomuje aj generálny riaditeľ Centra pre výskum a inovácie pod Európskou komisiou Robert Jan Smith. Hovorí, že žiadny mladý človek nechce odísť do zahraničia bezdôvodne. Odchádzajú, keď nemajú v domácej krajine príležitosti."

Robert Jan Smith, riaditeľ Centra pre výskum a inovácie pod EK: „Riešenie tohto problému je podľa mňa ponúknuť mladým vedcom príležitosť na národnej úrovni. Ponúknuť im dobré platy, ponúknuť príležitosť, aby si mohli budovať kariéru a byť rešpektovaní, nájsť pre nich miesto na univerzitách. Ak sa toto podarí zlepšiť, tak ľudia nebudú odchádzať, respektíve sa budú vracať naspäť."

Zoltán Rácz: „Slovenské predsedníctvo chváli za nápad zorganizovať stretnutie politikov a mladých vedcov. Doteraz sa totiž podľa neho hovorilo o problémoch mladých vedcov bez nich. Na druhej strane štát ide krátiť peniaze pre vedcov Slovenskej akadémii vied, kde sa jedine môžu u nás uplatniť, a to je podľa portugalského ministra vedy a technológií Manuela Heitora chyba."

Manuel Heitor, portugalský minister vedy a technológií: „Mal by to byť ťažiskový európsky cieľ, posilniť postavenie mladých vedcov v každej krajine. Niektoré ich krajiny ich majú nedostatok, ako Slovensko a Portugalsko. V našich krajinách ako našich je normálne, že naše deti chcú mať skúsenosti zo zahraničia, ale na druhej strane by sme sa mali v rámci Európskej únie dohodnúť na lepšej regulácii tejto vedeckej migrácie, to potom posilní Európu ako celok."

Zoltán Rácz: „Podľa OECD dalo Slovensko v roku 2014 na vedu a výskum deväť desatín percenta hrubého domáceho produktu. Priemer Európskej únie sú 2 percentá."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač