Vyhlásenia k represiám proti akademikom v Tureckej republike

22. 07. 2016

Vyhlásenie Predsedníctva SAV k represiám proti akademikom v Tureckej republike

Slovenská akadémia vied_logoPredsedníctvo Slovenskej akadémie vied vyslovuje poľutovanie nad represiami, ktoré postihli príslušníkov akademickej obce v Tureckej republike. S osobitným znepokojením vnímame predovšetkým rozhodnutie, na základe ktorého Turecká najvyššia rada pre vzdelávanie zakázala všetkým svojim akademikom cestovať do zahraničia, ako aj existenčné postihy v podobe rozsiahleho rušenia licencií učiteľom, pôsobiacim v súkromných inštitúciách a správy o pripravovanom zatvorení veľkého počtu vzdelávacích inštitúcií.

Apelujeme na predstaviteľov Tureckej republiky, aby rešpektovali princípy akademickej slobody, k čomu sa zaviazali v rámci svojich medzinárodných záväzkov.

Bratislava 21. 07. 2016

Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave  k situácii v tureckej akademickej obci

Univerzita Komenského_logoBratislava 21. júla 2016: Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a vedenie Akademického senátu UK so znepokojením sleduje aktuálne udalosti, kde po minulotýždňovom zmarenom pokuse o prevrat v Turecku podľa dostupných informácií Turecká vysokoškolská rada (YÖK) zakázala až do odvolania akademickým pracovníkom cestovať do zahraničia a prikázala návrat tým, ktorí v zahraničí pôsobia.

Medializované informácie hovoria o čistkách, ktoré postihli desiatky tisíc zamestnancov štátnych inštitúcií. Z práce bolo prepustených viac ako 15 000 zamestnancov ministerstva školstva, viac ako 1500 dekanov štátnych aj súkromných univerzít bolo prinútených k rezignácii, boli odobraté licencie tisíckam učiteľov pôsobiacich v súkromných inštitúciách a došlo aj k odobratiu licencií viacerým súkromným školám.

S tureckým akademickým prostredím nás spája množstvo bilaterálnych partnerstiev a spoluprác s tureckými univerzitami. Prepojenie v oblasti vzdelanosti a kultúrnosti nás však posúva až do 9. storočia a príchodu byzantských učencov Cyrila a Metoda práve z Konštantínopola – dnešného Istanbulu - majúcich rozhodujúci význam pre rozvoj vzdelanosti na našom území.

V zmysle odkazu neodňateľného a neodmysliteľného hodnotového rámca akademických slobôd, slobodného vzdelávania a výskumu sme plne solidárni s našimi kolegami z tureckých univerzít v situácii ohrozujúcej ich akademické práva a slobody aj autonómiu vysokého školstva. Hlásime sa k stanovisku Asociácie európskych univerzít (EUA), ako aj k vyhláseniu Českej konferencie rektorov a vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby spoločne s nami podporili slobodu a demokraciu v Turecku.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda Akademického senátu UK          

Slovenská rektorská konferencia_logo

Vyhlásenie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie k situácii v Turecku

Slovenská rektorská konferencia odmieta akékoľvek porušovanie akademických práv a slobôd doma a vo svete vrátane perzekúcií akademických pracovníkov a študentov. Podľa medializovaných informácií v Tureckej republike došlo po zmarenom pokuse o štátny prevrat k rozsiahlemu postihovaniu akademických pracovníkov, ako o tom informovala akademickú obec Európska asociácia univerzít (EUA). V predchádzajúcich dňoch bolo údajne prepustených 15 200 akademických pracovníkov, Turecká vysokoškolská rada prikázala 1 577 univerzitným dekanom na verejných a nadačných univerzitách rezignovať, akademickým pracovníkom zakázala vycestovať do zahraničia a tým ktorí v zahraničí sú, prikázala sa vrátiť.  

Slovenská rektorská konferencia odsudzuje prebiehajúce perzekúcie akademických pracovníkov na tureckých univerzitách a vysokých školách a vyjadruje súhlas so stanoviskom EUA, ktoré odmieta vynútenú rezignáciu 1 577 univerzitných dekanov, ako aj porušovanie ďalších akademických práv a slobôd a ktoré vyzýva k podpore demokracie v Turecku vrátane inštitucionálnej autonómie a akademickej slobody pre učiteľov a študentov. 

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie

21. 07. 2016

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
vysoké školy, Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Tlač