Vyhlásenie výboru Snemu a Predsedníctva SAV k viazaniu výdavkov rozpočtovej kapitoly

22. 07. 2016

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Vyhlásenie výboru Snemu a Predsedníctva SAV k viazaniu výdavkov rozpočtovej kapitoly

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:
Trade and Economic Sciences, colleges, Slovak Academy of Sciences, education, science, research

Areas:
Natural sciences, Technical Sciences

Scientists at the Slovak Academy of Sciences fear layoffs

Print