BIONT sa zameriava na špičkový výskum a vývoj

05. 08. 2016

návšteva zástupcov spol. BIONT u ministra PlavčanaMinister školstva vedy, výskumu a športu  Peter Plavčan prijal generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti BIONT, v ktorej rezort školstva má 95 % akcií. Informoval sa o aktuálnom stave spoločnosti, hospodárení a víziách do budúcnosti, ako aj o aktuálne pripravovaných a realizovaných interných revíziách procesov v oblasti ekonomickej, personálnej a tiež v oblasti nákladovej optimalizácie uviedol portál MŠVVaŠ SR.    

Minister vysoko ocenil, že BIONT sa vracia k špičkovému výskumu a vývoju v oblasti rádiofarmák a aktívne vyhľadáva príležitosti pre získavanie grantových zdrojov financovania výskumných a rozvojových projektov. Spoločnosť dosahuje vynikajúce výsledky vo sfére rozvoja výroby rádionuklidov a vývoja aplikačných metód pre ich využitie.   

Ťažiskovou oblasťou využitia rádionuklidov v prípade BIONT-u je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, reprezentované využitím diagnostických metód pri diagnostike najmä nádorových ochorení. Diagnostické metódy s aplikáciou PET rádiofarmák sú v súčasnosti veľmi progresívnymi a najpresnejšími metódami najmä pri diagnostike onkologických ochorení.
Vzhľadom na to, že táto oblasť je pomerne mladým a veľmi dynamickým vedným odborom, je úzko previazaná so základným zámerom, ktorý viedol k vzniku spoločnosti BIONT, a.s.,  ktorým je práve výskum a vývoj. V tejto súvislosti bola spoločnosť BIONT, a. s. zaradená do pôsobnosti rezortu školstva, uvádza sa na  stránke MŠVVaŠ SR.

Zdroj:

MŠVVaŠ
Foto: MŠVVaŠ

Uverejnila: MI

 

 

 

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Lekárske vedy

Tlač