Bratislavský kraj sa snaží o vyhlásenie Národného parku Podunajsko, zámer podporila aj SAV

16. 08. 2016

Národné parky, ktoré chránia lužné lesy, majú už v Rakúsku aj Maďarsku. Bratislavský kraj, ktorý nedávno prišiel s myšlienkou vyhlásiť Národný park Podunajsko, získava na svoju stranu dôležitého spojenca. Okrem aktivistov zámer podporuje aj Slovenská akadémia vied.

 logo Rozhlasová stanica Slovensko(15.08.2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 16/18; Matej Baránek / Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka: „Bratislavský kraj, ktorý nedávno prišiel s myšlienkou vyhlásiť Národný park Podunajsko, získava na svoju stranu dôležitého spojenca. Okrem aktivistov zámer podporuje aj Slovenská akadémia vied. Zároveň sa k nemu prihlásili aj ochranári, ktorí považujú lužné lesy za dôležité hniezdiská operených dravcov. Ministerstvo životného prostredia už avizovalo, že sa zámerom vyhlásenia národného parku bude zaoberať."

Matej Baránek, redaktor: „Na území Slovenska od roku 1949 postupne vyhlásili deväť národných parkov. Okrem tatranských a fatranských podliehajú najvyššiemu stupňu ochrany aj Slovenský raj s Krasom, Pieniny, Poloniny a Muránska planina. Medzi ne by čoskoro mohol pribudnúť desiaty. Bratislavský kraj sa snaží o vyhlásenie Národného parku Podunajsko. Ide o územia v povodí Dunaja, ktoré tvoria prevažne lužné lesy. Zámer podporila aj Slovenská akadémia vied. Jej podpredseda Karol Fröhlich."

Karol Fröhlich, podpredseda SAV: „Na tomto území sa rozprestretia vnútrozemská delta Dunaja, unikátny ekosystém, ktorý aj v dnešnom stave určite má zmysel chrániť."

Matej Baránek: „Podľa SAV by vyhlásenie národného parku vyhlásilo stav územia, ktoré v minulosti poznačila najmä výstavba Vodného diela Gabčíkovo. Výskumníci zároveň upozorňujú, že viaceré lokality stále patria do kategórie hospodárskych lesov. Národný park by tento problém podľa Karola Fröhlicha vyriešil. Vicežupan Bratislavského kraja Martin Berta pridal aj ďalšie argumenty."

Martin Berta, vicežupan BSK: „Väčšina tých území, ktoré by boli zahrnuté do národného parku, sú už dnes chránené. Chceme len dosiahnuť to, aby mali jedného správcu, aby mali jasné financovanie."

Matej Baránek: „Bratislavský kraj pripravuje na jesenné rokovanie zastupiteľstva materiál o podpore tohto zámeru. Následne chce osloviť ministerstvo životného prostredia. To už avizovalo, že myšlienkou Národného parku Podunajsko sa bude zaoberať. Ochranári zároveň tvrdia, že územie lužných lesov v povodí Dunaja je dôležitou lokalitou, kde hniezdia vzácne dravce, ako napríklad orliak morský. Zo stanoviska Ochrany dravcov na Slovensku vyberáme."

Stanovisko Ochrany dravcov na Slovensku: „V roku 2015 bolo známych len 12 hniezdiacich párov orliaka morského na celom Slovensku, pričom až sedem párov hniezdilo v oblasti Podunajskej roviny."

Matej Baránek: „Národné parky, ktoré chránia lužné lesy, majú už v Rakúsku aj Maďarsku."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo, priestorové plánovanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Predsedníctvo SAV vníma pozitívne myšlienku vytvorenia národného parku Podunajsko

Tlač