Doterajšie výsledky slovenského predsedníctva

02. 08. 2016

pracovný programZa prvý mesiac slovenského predsedníctva sa uskutočnilo vyše päťdesiat politických a expertných podujatí, z toho približne dve tretiny na Slovensku. Bratislavu navštívilo takmer 1600 delegátov zo 45 krajín a asi tri stovky novinárov z vyše 20 krajín.

Na zasadnutiach Rady EÚ v Bruseli slovenské predsedníctvo už počas prvého mesiaca dosiahlo niekoľko úspechov – dohodu členských štátov o rozpočte EÚ na budúci rok, ako aj otvorenie dvoch kapitol v prístupovom procese so Srbskom.

Rozpočet a Srbsko

Kompromisný návrh predsedníctva vo veci budúcoročného rozpočtu Únie členské štáty odsúhlasili v rekordnom čase – 18 dní po predložení návrhu Európskou komisiou. Ako povedal hlavný vyjednávač slovenského predsedníctva pre rozpočet EÚ Vazil Hudák, návrh „ponúka primerané prostriedky na stimuláciu rastu, vytváranie pracovných miest, posilnenie bezpečnosti v EÚ i mimo nej, ako aj na riešenie migračnej krízy“. Na jeseň začne slovenské predsedníctvo o návrhu rozpočtu rokovať s Európskym parlamentom.

Viac o zákulisí rokovaní o rozpočte sa dozviete v  newslettri.

Podrobnosti o návrhu rozpočtu nájdete tu.

Ďalším dôležitým výsledkom predsedníctva je otvorenie dvoch rokovacích kapitol v prístupovom procese so Srbskom. Jednou z priorít SK PRES je posilnenie dôveryhodnosti procesu rozširovania. Počas medzivládnej konferencie, ktorú viedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, Únia otvorila dve dôležité a náročné kapitoly. Jednou z nich je súdnictvo a základné práva a druhou spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť.

Podrobnosti nájdete tu.

Bratislavská deklarácia výskumníkov

V Bratislave bola po neformálnom rokovaní ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť oficiálne predstavená Bratislavská deklarácia mladých výskumníkov, ktorá bude v novembri predložená na rokovanie Rady EÚ v Bruseli. Deklarácia je zhrnutím ambícií, problémov a ich riešení v oblasti výskumu na všetkých úrovniach – od stredných škôl po post-doktorandské pozície. Navrhuje napríklad zavedenie individuálnych grantov pre výskumníkov na základe ich inovačnej myšlienky či možnosť mobilít medzi súkromným a verejným sektorom.

Rozhovor s jednou z autoriek deklarácie výskumníčkou Emíliou Petríkovou nájdete vo  VK.

Podrobnosti o rokovaní nájdete tu.

Zdroj:

SK EU 2016

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Iné

E. Petríková: Výskum nemusí priniesť rýchly zisk, má byť hlavne inovatívny

Tlač