ERC navýšilo rekordný rozpočet grantového programu na rok 2017

01. 08. 2016

logo ERCERC navýšilo rozpočet grantového programu ERC na rok 2017. Rozpočet ERC sa  tak vyšplhá v roku  2017 na 1,8 miliárd eur. 

Výzva pre Starting Grant s rozpočtom 605 mil. eur, bola vyhlásená 26. júla 2016 a končí 18. októbra 2017. Táto výzva rozdelí 415-tim žiadateľom granty v hodnote 1,5 mil. eur. 

Výzva pre Consolidators Grant bude vyhlásená od 20. októbra 2016 do 9. februára 2017 a rozdelí medzi cca. 320 výskumných pracovníkov cca. 575 mil.  eur.  

Výzva pre Advanced Grant sa otvára 16. mája 2017 a pobeží do 31. augusta 2017. V tejto výzve pripadne 567 miliónov eur 245-tim uchadzačom.

Výzva pre Proof of Concept, ktorá umožňuje uchádzačom následnou komercializáciu výstupov výskumných aktivít, bude vyhlásená 2. augusta 2016 s priebežným  hodnotením 19. januára 2017, 25. apríla 2017 a 5. septembra2017.

Viac informácií  získate na webovej stránke ERC tu.

ERC tlačovú  správu pracovný program ERC 2017 nájdete v prílohe.

Príloha

Zdroj: Evropský výskum

Spracovala: MI

Kľúčové slová:
grant

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač