Eurostars 2016 – podujatie

22. 08. 2016

Program Eurostars sa zameriava na podnikateľsky orientované projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktoré môžu prispieť k rastu konkurencieschopnosti Európy. Podporované sú najmä projekty, ktoré významne pozitívne ovplyvnia vývoj novej technológie, inovácie, trhové a konkurenčné podmienky participujúcich malých a stredných podnikov.

banner EUROSTARS

Dňa  12. októbra  2016 usporiada Netherlands Enterprise Agency spolu so sekretariátom EUREKA a Enterprise Europe Network medzinárodné  stretnutie, venované programu EUROSTARS v Amsterdam Arena. 

Dôležitou súčasťou jesenného stretnutia programu Eurostars bude spolupráca spoločností a výskumných organizácií z Holandska a ďalších 35 štátov iniciatívy Eurostars.

Projekt  Building

Spolupráca (Matchmaking) bude organizovaná  EEN (European Enterprise Network). Behom tohto stretnutia budú organizácie vyzvané k prezentácií svojich nápadov). Eurostars je aktívna na princípe bottom-up, čo znamená, že reprezentanti zo všetkých oblastí budú vyzvaní, aby sa zúčastnili v programe. Stretnutie sa sústredí na 5 oblastí.

  • Life Sciences and Health
  • ICT and Electronics
  • Industrial Manufacturing, Materials and Transport
  • Energy Technologies
  • Food Technologies


Získavanie informácií

O programe Eurostars bude príležitosť dozvedieť sa viac (podávanie prihlášok, pravidlá pre účasť, tipy a triky ako pripraviť úspešný návrh  projektu) a z národných schém pre finančnú podporu vašich potenciálnych partnerov. Podujatia sa zúčastnia  zástupcovia sekretariátu Eurostars z Bruselu a národných kancelárií Eurostars a s nimi budete mať možnosť prebrať svoje nápady a návrhy.

  • Kedy: 12. 10. 2016 (9.00 – 18.30)
  • Kde: Amsterdam, The Netherlands
  • Registrácia: tu


Zdroj:
Eurostars

Preložila: MI

Kľúčové slová:
projekty, inovácie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač