Obec Nižná Myšľa sa snaží zviditeľniť cez nálezy z obdobia praveku

12. 08. 2016

Obec Nižná Myšľa, ktorú pred 6 rokmi postihla ničivá povodeň a zosuvy, sa snaží zviditeľniť práve cez nálezy z obdobia praveku. Domáci dúfajú, že praveký skanzen obci pomôže a zviditeľní ju, nakoľko podľa starostu obce je to európsky unikát. Redaktor RTVS vám to v rozhovore priblíži.

logo Rádio Regina(11.08. 2016; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 7/12; Peter Béreš, Marek Pivoluska)

Marek Pivoluska, moderátor RTVS: „Slovenské Mykény, pod týmto názvom pozná nielen odborná verejnosť rozsiahle nálezisko z doby bronzovej pri obci Nižná Myšľa neďaleko Košíc. V lokalite Hradný vrch – Várhegy bola pred 3500 rokmi opevnená osada a pohrebisko. Archeológovia na nej už takmer 40 rokov objavujú nálezy, ktoré sú zaujímavé v celoeurópskom kontexte. Obec Nižná Myšľa, ktorú pred 6 rokmi postihla ničivá povodeň a zosuvy, sa snaží zviditeľniť práve cez nálezy z obdobia praveku."

Peter Béreš, redaktor RTVS: „Archeológovia pracujú v lokalite pravekej osady už 38. sezónu. V týchto dňoch našli hlinenú plastiku ženskej postavy používanú na náboženské účely, ako i zachovanú hlinenú amforu. Radosť urobila i vedúcemu výskumu Ladislavovi Olexovi z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied."

Ladislav Olexa z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied: „Títo hrnčiari nepoznali ešte hrnčiarsky kruh a napriek tomu vedeli urobiť takúto kvalitnú nádobu. Patrili medzi jedných z tých najdokonalejších remeselníkov, ktorí v tejto osade kedysi pôsobili."

Peter Béreš: „V lokalite preskúmali už takmer 800 hrobov. Aktuálne tam odkrývajú pravekú kovolejársku dielňu. Pri vykopávkach pomáhajú aj traja aktivační pracovníci z Nižnej Myšle. Jedným z nich je Marian Zubko."

Marian Zubko, aktivačný pracovník z Nižnej Myšle: „Je to také aj napínavé, že človek čo nájde."

Peter Béreš: „V areáli náleziska budujú dobrovoľníci archeologický skanzen. Jeho súčasťou sú nateraz dve repliky drevených príbytkov z doby bronzovej a časť valového opevnenia. Ladislav Olexa."

Ladislav Olexa: „Klub priateľov archeologického výskumu v Nižnej Myšli sa snaží realizovať niečo navyše ako samotné archeologické výskumy a snažíme sa postaviť prvé stavby budúceho archeologického skanzenu, ktorý by mal priblížiť  bežnému divákovi vlastne ako ľudia pred tými 3,5 tisíc rokmi na tomto kopci žili."

Peter Béreš: „Domáci dúfajú, že praveký skanzen obci pomôže a zviditeľní ju. Starosta Nižnej Myšle Miroslav Sisák."

Miroslav Sisák, starosta Nižnej Myšle: „Aby sme pritiahli tu ľudí by som povedal aj z celej Európy, lebo je to európsky unikát."

Peter Béreš: „Archeologické výskumy s ukážkami rôznych remesiel spred tisícročí priblíži verejnosti v dňoch 9. – 11. septembra podujatie Návrat na Várhegy. Peter Béreš, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač