Použitie plastových odpadov v stavebníctve

17. 08. 2016

Výskumu ľahkých betónov na báze plastov sa venujú odborníci Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  Jedna z možností, ktorou sa zaoberajú vedecké tímy vo svete, je zakomponovať odpad do stavebných materiálov. Členkou tímu tohto výskumu na STU je doktorandka Valéria Gregorová, ktorá prijala pozvanie do štúdia Rozhlasovej stanice Slovensko.

logo Rádio Slovensko(16. 08. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 2/2; Jaroslav Barborák, Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „Množstvo odpadu narastá a svet sa snaží nájsť spôsob, ako sa s ním vysporiadať. Jedna z možností, ktorou sa zaoberajú vedecké tímy vo svete, je zakomponovať odpad do stavebných materiálov. Takýto projekt riešia aj odborníci na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Členkou tímu je doktorandka Valéria Gregorová, ktorá prijala naše pozvanie do štúdia. Dobrý podvečer prajem."

Valéria Gregorová, Stavebná fakulta STU: „Dobrý podvečer."

Jaroslav Barborák: „Pani Gregorová, plasty sa stali súčasťou nášho života už pred rokmi a ich využitie je naozaj mimoriadne všestranné. Na druhej strane to však so sebou prináša aj nevýhody a riziká, najmä ich ťažká rozložiteľnosť v prírode a potom tá následná ekologická záťaž. Recyklácia plastu prináša nové možnosti ich využitia. Vy sa im snažíte nájsť mohutnejšie uplatnenie v stavebníctve. Povedzme si, aké sú doteraz skúsenosti s plastom ako tou druhotnou surovinou pri stavbách?"

Valéria Gregorová: „Tak doteraz plasty alebo celkovo ja čo sa zaoberám penovými plastmi, používali ako na napríklad na fasády. Môžeme sa teraz stretnúť s rôznymi zatepľovacími systémami, kde poznáme rôzny polystyrén alebo minerálnu vlnu. Alebo prípadne klasický plast používa sa na rôzne izoláciem – izolácie potrubí alebo podobné záležitosti."

Jaroslav Barborák: „A ten váš výskum chce plasty dostať kam?"

Valéria Gregorová: „No, to je dobrá otázka. My sa vlastne snažíme zakomponovať plasty do výroby nejakých ľahkých betónov. Čiže vo všeobecnosti sa snažíme nájsť alternatívu za bežne používaný polystyrén. Čiže niečo ako je momentálne používaný polystyrénbetón. Čiže namiesto toho klasického granulovaného polystyrénu sa snažíme nájsť iný materiál, s ktorým by sa vlastne docielili také isté vlastnosti, prípadne ešte lepšie."

Jaroslav Barborák: „Ako si to máme predstaviť? Máme teraz plastové fľaše, ktoré sa zbierajú, robí sa separovaný odpad. Práve z týchto materiálov by sa robili nejaké ďalšie granule, ktoré by išli potom do betónov do nových typov betónov?"

Valéria Gregorová: „Nejedná sa priamo o tieto PET fľaše, ale jedná sa o penový plast, čo si môžete vlastne predstaviť pod tým, ako vyzerá napríklad ten polystyrén, rôzna polyuretánová pena alebo momentálne sme sa zaoberali výskumom – sú to kvázi ako odpad z obuvníckeho priemyslu. Sú to podrážky, čo sa vyrábajú vlastne kroksové topánky. Čiže toto sa podrví a vlastne my to aplikujeme do... ako plnivo do týchto ľahkých betónov."

Jaroslav Barborák: „A takéto ľahké betóny sa používajú na čo? To asi nejde o nosný materiál alebo?"

Valéria Gregorová: „Nie, nemáte pravdu. Nejedná sa o nosnú funkciu. Skôr je to vlastne výplňový charakter a má to predovšetkým hlavne takú tú tepelno‑izolačnú funkciu."

Jaroslav Barborák: „Ako ste ďaleko s vaším výskumom?"

Valéria Gregorová: „Tak momentálne sa výskumom zaoberám už tretí rok. Čiže začínali sme úplne od takej piky doslova. Čiže kým sme sa dopracovali sem, sme museli čosi povyrábať. No, a popravde je to ešte práca na dlhé roky. Čiže niečo a hlavne nejaký výsledný produkt. Čiže my začíname s niečím, snažíme sa nájsť nejakú receptúru, ktorú by sme mohli vlastne uplatniť už priamo v praxi."

Jaroslav Barborák: „U vás na fakulte už máte nejaké ľahké betóny, ktoré čosi držia?"

Valéria Gregorová: „Priamo takéto nejaké tvarovky, čo vyrábame my, ešte v podstate je to všetko v takej výskumnej fáze. Priamo vlastne sa zaoberáme aj nejakým pórobetónom, ale to už je úplne iný typ ľahkého betónu."

Jaroslav Barborák: „Ako môžu plasty možno zlepšiť alebo inovovať tie tradičné materiály či postupy pri stavbách?"

Valéria Gregorová: „Ide hlavne o toto tepelno‑izolačné hľadisko. Čiže môžu sa použiť ako nejaký výplňový charakter napríklad medzi nejaké dve nosné priečky. Môžete tam aplikovať práve nejaký takýto... nejakú takúto tvarovku. Čiže z tohto hľadiska by som to pojala."

Jaroslav Barborák: „Pokiaľ by sa vám ten výs... teda spomínate... lebo hovoríte o tom, že ešte do toho, aby do toho času, aby ten váš výskum bol aplikovaný v praxi, bude treba ešte roky. Ale predsa len čo by priniesol pre ten bežný stavebný život, pre tých, ktorí stavajú? Napríklad tie vaše materiály by zlacnili stavby? Alebo je to ešte stále... by to bolo ešte stále veľmi finančne náročné a tým pádom možno aj neuskutočniteľné, neuvoditeľné do toho bežného života?"

Valéria Gregorová: „No, tak prichádzame zase s niečím novým. Čiže je známe, že čím príde aký nový výrobok na trh, tak práve ľudia sa toho dosť obávajú. Čiže kým začnú skúšať a bude to mať aj nejaké uplatnenie, tak sa aj ten ekonomický aspekt časom odrazí. Hovorím, to je ešte taká hudba budúcnosti. Takže snažíme sa to vlastne zakomponovať aj do tej výroby hlavne aj z toho ekologického hľadiska. Čiže hovorím toho odpadu je každým rokom viac a viac a práve aj toto je taká cesta, že kde by sa to vlastne mohlo uplatniť."

Jaroslav Barborák: „Máte nejakú stratégiu, ktorou by ste presvedčili stavebníkov, aby sa uberali tou vašou plastovou cestou?"

Valéria Gregorová: „Stratégia? Popravde, ani nie."

Jaroslav Barborák: „No viete, aby ste ich presvedčili. My tu robíme výskum, ktorý chceme, aby bol v praxi. Ale čo nás presvedčí? Čím, akými vlastnosťami, akými efektami, akými pozitívami?"

Valéria Gregorová: „Pozitíva? Tak zapracovať hlavne z toho ekonomického hľadiska a prísť s nejakými lepšími vlastnosťami, ktoré majú doteraz niektoré materiály. Hovorím, je to ešte na dlhé lakte."

Jaroslav Barborák: „Možné použitie starých plastov v stavebníctve a Valéria Gregorová z výskumného tímu Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Vďaka, že ste prišli."

Valéria Gregorová: „Ďakujem za pozvanie."

Publikovan= z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
stavebné inžinierstvo, inovácie, výskum

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač