Prechod na zelené hospodárstvo

18. 08. 2016

logo SK PRES 2016Konferenciu  s názvom Prechod na zelené hospodárstvo organizuje v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ Ministerstvo životného prostredia SR v dňoch 6. a 7. septembra.

V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ Ministerstvo životného prostredia SR organizuje významnú konferenciu Prechod na zelené hospodárstvo. Toto vlajkové podujatie rezortu sa uskutoční 6. a 7. septembra v Bratislave v Hoteli Saffron. Pozvanie ministra Lászlóa Sólymosa prijali podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella. Rovnako na nej vystúpi holandská ministerka životného prostredia Sharon Dijksma, nórsky minister pre klimatické zmeny a životné prostredie Vidar Helgesen, viacerí vysokí predstavitelia medzinárodných organizácií OECD, Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), Európskej environmentálnej agentúry a významní zástupcovia medzinárodných finančných inštitúcií, podnikateľskej sféry, samospráv, občianskej spoločnosti a vedeckej komunity.
Konferencia vytvorí priestor na odbornú diskusiu o kľúčových otázkach a možných zdrojoch financovania v tejto oblasti. Jej súčasťou budú tiež sprievodné aktivity venované prezentácii príkladov inovatívnych riešení a prístupov zo Slovenska a európskych krajín a medzinárodných organizácií.
Program konferencie je dostupný na webovej stránke MŽP SR www.t2ge.eu.

Zdroj:

MŽP SR

Kľúčové slová:
konferencie, vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač