Prečo sú štandardy dôležité?

01. 08. 2016

Európska komisia_logo

Či už riešite technický výskum a vývoj, testovania a validácie alebo pripravujete projekt do programu Horizont 2020, určite potrebujete zvážiť využitie štandardov. Sú to technické špecifikácie, ktoré definujú zásadné požiadavky pre produkty, výrobné procesy, služby alebo metódy testovania. Ich použitie je dobrovoľné, no ich výhodou je následná interoperabilita, bezpečnosť, úspora nákladov a zjednodušenie integrácie. 

Štandardy sú v zodpovednosti viacerých európskych organizácií (CEN, CENELEC, ETSI) a môžu byť využívané v európskej legislatívnej oblasti a pri tvorbe a realizácii politík.

Európske štandardy

Viac informácií o Európskych štandardoch

Zdroj: InnoNews.Wordpress.com

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
inovácie, výskum

Tlač