Predsedníctvo SAV vníma pozitívne myšlienku vytvorenia národného parku Podunajsko

09. 08. 2016

logo Rádio Regina(08. 08.2016; Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 11:00; por. 3/4; Matej Baránek)

Matej Baránek, moderátor RTVS: „Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied vníma pozitívne myšlienku vytvorenia národného parku Podunajsko na území slovenských lužných lesov v povodí európskeho veľtoku. Informovali o tom aktivisti, ktorí podporujú tento zámer. Podľa nich je stanovisko SAV veľkým krokom dopredu, a to hlavne k budúcim rokovaniam s ministerstvom životného prostredia. Reaguje predseda Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja Miroslav Dragun."

Miroslav Dragun, predseda Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja: „Je to v podstate jeden z kľúčových a silných partnerov pre Bratislavský samosprávny kraj, pre nás ako aktivistov, že môžeme rokovať s ministerstvom životného prostredia, máme relevantné argumenty aj zo strany Slovenskej akadémie vied."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač