Red Dot Award dostal Slovák

09. 08. 2016

Red Dot Design Award je  takým Oscarom vo svete dizajnu. Ide o spojenie dizajnu a biznisu, respektíve dizajnu a podnikania, pretože jednou zo základných podmienok je, že ide o ocenenie  výrobkov, ktoré sú už uvedené na trhu. Začínajúci slovenský dizajnér Matúš Chlpek získal v Nemecku toto svetové ocenenie. Dostal ho za ďalekohľad s názvom Athlon Midas.

 logo STV 1(06. 08. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 21/23; Jana Masárová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Začínajúci slovenský dizajnér Matúš Chlpek získal v Nemecku svetové ocenenie Red Dot Design Award. Dostal ho za ďalekohľad s názvom Athlon Midas. Bola to súčasť jeho balakárskej práce na Vysokom učení technickom v Brne. Red Dot Award patrí k najprestížnejším cenám za priemyselný dizajn. V súčasnosti ho má necelá desiatka slovenských dizajnérov."

Jana Masárová, redaktorka: „Toto je on, ďalekohľad, ktorý oslovil porotu Red Dot Award. Dizajnér Matúš Chlpek, ktorý má pred sebou ešte rok štúdia, sa pri práci inšpiroval ľudskou rukou."

Matúš Chlpek, dizajnér: „Mal som veľa nápadov a nakoniec som bol tak trochu v koncoch, tak som proste... Nakoniec som sa teda pozrel na ľudskú ruku a napadlo ma, že využijem ten motív, a teda vznikol ten motív vlastne toho písmena X, že podľa krivky prstov."

Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu: „Red Dot Design Award je, dá sa povedať, takým Oscarom vo svete dizajnu. Ie o spojenie dizajnu a biznisu, respektíve dizajnu a podnikania, pretože jednou zo základných podmienok je, že ide o výrobky, ktoré sú uvedené na trhu."

Jana Masárová: „Ďalekohľad sa v súčasnosti predáva v Amerike. Matúš popri škole pracuje v ateliéri českého dizajnéra Martina Tvarůžka, ktorý sa venuje najmä obrábacím strojom. Na štúdium dizajnu na umeleckej škole Matúš ani nemyslel, od začiatku chcel študovať technický smer."

Matúš Chlpek: „Na tomto ma lákalo to, že to bolo v tom spojení s tou strojarinou, že teda človek zasiahne aj do tých výrobných technológií, konštrukcií a do takých vecí, že človek vie, ako tá vec funguje potom."

Martin Tvarůžek, dizajnér (preklad z češtiny): „Matúšovou hlavnou výhodou je to, že v podstate je schopný a predovšetkým ochotný vnímať celý kontext toho produktu. Matúš nepatrí medzi mladých dizajnérov, ktorí proste majú ambíciu nejakým spôsobom exhibovať pri tom navrhovaní, bez ohľadu na to, čo na výrobok bude hovoriť koncový užívateľ, čo naňho povedia technológovia, konštruktéri."

Jana Masárová: „Martin Tvarůžek, ktorý ocenenie Red Dot Award získal minulý rok, tvrdí, že množstvo českých firiem ešte nepochopilo, že dizajn nemusí byť len o estetike."

Martin Tvarůžek: „Zastávajú toto stanovisko, že stroje obrábacie alebo manipulačná technika alebo veci, ktoré sú mimo ten nejaký lifestylový dizajn alebo produkt, že nepotrebujú ten dizajn. Ale je to dané tým, že verejnosť nie je informovaná o tom. Ja si myslím, že svoju úlohu v tom zohralo aj zrušenie dizajncentra Českej republiky. Slovensku môžeme závidieť, že dizajncentrum proste funguje. Ja myslím, že aj preto ste tu vlastne dnes za Matúšom, že vníma Slovenská republika a slovenská verejnosť takýto veľký úspech."

Jana Masárová: „Spomedzi Slovákov okrem Matúša Chlpeka získal tento rok ocenenie Red Dot Award aj dizajnér Marek Pavlík za modulový terasový systém TERlife. Štyridsaťjedenčlenná porota posudzovala viac ako päťtisíc produktov z päťdesiatich siedmich krajín."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. 

(MI)

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku, dizajn

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač