Rozhovor s prof. Jánom Vilčekom pri príležitosti udelenia čestného doktorátu SAV

26. 08. 2016

Významnej osobnosti v oblasti imunologického a mikrobiologického výskumu prof. MUDr. Jánovi Vilčekovi, PhD.,  udelila Vedecká rada Slovenskej akadémie vied hodnosť doktora biologických vied honoris causa za jeho vedecký prínos a filantropiu. Profesor Ján Vilček zo Slovenska emigroval v roku 1964 a pôsobí na lekárskej fakulte newyorskej univerzity.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(25. 8. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 2/3; Katarína Ottová, Marta Jančkárová)

Marta Jančkárová, moderátorka: „Ako sme už informovali aj v spravodajstve, významnej osobnosti v oblasti imunologického a mikrobiologického výskumu, profesorovi Jánovi Vilčekovi udelila vedecká rada SAV hodnosť doktora biologických vied Honoris Causa za jeho vedecký prínos a filantropiu. Profesor Ján Vilček zo Slovenska emigroval v roku 1964 a pôsobí na lekárskej fakulte newyorskej univerzity. Rozprávala sa s ním Katarína Ottová."

Katarína Ottová, redaktorka: „Pracujete na nových liekoch na zápalové a autoimunitné ochorenia. Či je to Crohnová choroba, reumatoidná artritída, psoriáza. Máte na konte viacero patentov, veľa významných ocenení. Na čo ste najviac hrdý?"

prof. Ján Vilček: „Samozrejme, som veľmi, veľmi rád, že moja práca pomohla vyvinúť liek, ktorý pomáha skutočne miliónom pacientov. Ale keď sa pýtate na to, na čo som najviac hrdý, tak myslím, že som najpyšnejší na základný výskum, ktorý sme robili v mojom laboratóriu, ktorý nakoniec viedol aj k tomu, že pomohol k vyvinutiu tohto nového lieku."

Katarína Ottová: „Na Slovensku bývajú také polemiky, či investovať do základného výskumu alebo či je dôležitejšia tá ďalšia fáza. Takže prečo, podľa vás, je to, čo je zásadné je základný výskum?"

prof. Ján Vilček: „Tak takéto polemiky sú na celom svete. Aj v Spojených štátoch sa teraz veľa investuje do tomu, čo sa hovorí translational researche, teda výskum, ktorý sa môže preložiť do praktických vymožeností. Ale ja si stále myslím, že je treba investovať do základného výskumu. Samozrejme, ten translačný výskum je dôležitý, ale keby nebolo viac prostriedkov, aby sa ďalej rozvíjal základný výskum, tak by nebolo čo preložiť do praxe."

Katarína Ottová: „Je o vás známe, že veľkú časť prostriedkov, ktoré ste získali z licenčných poplatkov, napríklad z lieku na artritídu, ste venovali newyorskej univerzite. Na čo sa tie peniaze používajú?"

prof. Ján Vilček: „Dohoda bola, že sa použijú na investície práve do základného výskumu. To bola najväčšia časť toho, čo som venoval. A potom časť sa venovala tiež na výuku budúcich medikov a lekárov."

Katarína Ottová: „Určite sa na vás obracajú ľudia ktorým váš liek pomohol. Mnohých zrejme poznáte, viete o ich ďalšom živote. Aké to je, keď sa dozviete, že vďaka vám je ich život kvalitný?"

prof. Ján Vilček: „Musím povedať, že to nie je len vďaka mne. Pretože na vývoji toho lieku sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí. Takže ja som jeden z veľkého tímu ľudí. No ale napriek tomu je to veľmi dobrý pocit, keď viem, že moja práca prispela k tomu, že ľudia, ktorí predtým, ako ten liek, ktorý som pomohol vyvinúť existoval, skutočne mali mizerný život a že som pomohol vytvoriť niečo, čo ľuďom život uľahčí a zlepší."

Katarína Ottová: „Používajú sa lieky, na ktorých ste pracovali, aj na Slovensku?"

prof. Ján Vilček: „Áno, používajú sa. Myslím, že dosť bežne. Používajú sa na celom svete a tiež na Slovensku."

Katarína Ottová: „Čo treba na to, aby človek – vedec dosiahol také úspechy a také výsledky, ako vy? Je to šťastie, je to talent, húževnatosť, alebo je to niečo ešte iné?"

prof. Ján Vilček: „Myslím, že je to kombinácia všetkých tých faktorov, ktoré ste spomenuli. Húževnatosť je dôležitá, šťastie je veľmi dôležité. A tiež je dôležité, aby človek vedel využiť príležitosti, ktoré sú mu dané prostredím. Mal som šťastie, že som bol skutočne v prostredí v Spojených štátoch na newyorskej univerzite, kde to, čo som urobil, sa dalo urobiť."

Katarína Ottová: „Nie je to iba medicína, nie je to iba veda, čomu sa venujete. Spolu s manželkou ste založili nadáciu, ktorá oceňuje významné činy a úspechy prisťahovalcov do Spojených štátov amerických či už teda v oblasti vedy alebo aj umenia."

prof. Ján Vilček: „Myslím, že vysvetlenie je dosť jednoduché. My sme s manželkou prišli do Spojených štátov ako imigranti bez akýchkoľvek prostriedkov. Krajina nám umožnila sa uplatniť. Tak chceme nejako pomôcť tomu, aby naďalej tieto možnosti pre imigrantov existovali. Možno hlavný dôvod je, že chceme zvýšiť povedomie spoločnosti v Spojených štátoch o tom, aký význačný prínos práve imigranti robia vo vede, v umení a vo všetkých sférach spoločnosti."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
biologické vedy, Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy, rozhovor

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Humanitné vedy

Tlač