Sila zemetrasenia

26. 08. 2016

V talianskych regiónoch, ktoré postihlo zemetrasenie, je množstvo starších budov, ktoré majú menšiu odolnosť voči zemetraseniam ako najmodernejšie budovy. Na Slovensku bolo najsilnejšie zemetrasenie pred 250 rokmi v Komárne, s magnitúdou 5,9 (podobné talianskemu). Posledné silné zemetrasenie v SR bolo v roku 1906 v Dobrej Vode.

Televízna stanica STV 1_logo(25. 8. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 2/22; Kristián Čekovský, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Talianski geológovia kritizujú miestne úrady za nedostatočnú prevenciu, ktorá by minimalizovala následky zemetrasenia. Tvrdia, že tisícky verejných budov sa nestavali podľa moderných bezpečnostných predpisov. Úrady im oponujú, že aktuálne normy môžu uplatňovať pri novostavbách a staršie budovy by museli zbúrať a postaviť nanovo. Zisťovali sme, čo presne posudzujú statici pri výstavbe budov."

Kristián Čekovský, redaktor: „V talianskych regiónoch, ktoré postihlo zemetrasenie, je množstvo starších budov, ktoré majú menšiu odolnosť voči zemetraseniam ako najmodernejšie budovy. Tie sa dnes stávajú podľa národných aj európskych noriem, vďaka ktorým by mala stavba vydržať zemetrasenie, aké v oblasti nebolo stovky rokov."

Anton Vyskoč, Slovenská komora stavebných inžinierov: „Dnes sme určite niekde ďalej, ako sme boli pred päťdesiatimi rokmi, aj tým, že sú aj iné výpočtové podmienky. Vyššia budova by mala mať nejaké výstužné jadro, v ktorom zvyčajne sú výťahy, a najlepší teda materiál železobetón alebo teda oceľ, s tým, že napríklad murované konštrukcie sú trošku mäkšie. Pochopiteľne statik vie, že murovaná budova teda by nemala byť vyššia ako štyri poschodia."

Kristián Čekovský: „Na Slovensku bolo najsilnejšie zemetrasenie pred dvestopäťdesiatimi rokmi v Komárne, s magnitúdou päť celých deväť bolo podobné tomu talianskemu. Posledné silné zemetrasenie s magnitúdou päť celých sedem bolo v roku 1906 v Dobrej Vode."

Sila zemetrasení:

Taliansko       24.08.2016                                  6,2

Slovensko       1763               Komárno             5,9

                        1906               Dobrá Voda        5,7

Ján Madarás, geológ, tektonik, Ústav vied o Zemi SAV: „Oblasť Slovenska je relatívne bezpečná a takéto silné zemetrasenia tu nehrozia, čo však neznamená, že môžeme toto riziko podceniť a samozrejme musíme ho zohľadňovať aj napríklad pri stavbách, pri rekonštrukciách stavieb, pri nových stavbách, kde sa zohľadňuje v rámci stavebných tabuliek aj to seizmické riziko."

Kristián Čekovský: „Konštrukcie budov sa u nás navrhujú na silu zemetrasenia, ktoré sa v danej oblasti očakáva raz za štyristosedemdesiatpäť rokov. V prípade stavieb, ako sú atómové elektrárne, je to raz za desaťtisíc rokov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, stavebné inžinierstvo, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač