Slovensko bude predsedať Rade Európskej únie aj v roku 2030

08. 08. 2016

Slovensko bude opäť predsedať Rade Európskej únie (EÚ) od januára do júna 2030.

Rada Európskej únie_logoRada EÚ prijala v utorok 26. júla 2016 rozhodnutie o poradí predsedajúcich štátov už bez Veľkej Británie. Informuje o tom na svojej internetovej stránke. Určila tak poradie predsedníctiev až do konca roka 2030, pričom pôvodný návrh bol len do 2020. Zástupcovia členských krajín EÚ rozhodli, že Estónsko prevezme v druhej polovici roka 2017 predsedníctvo v Rade EÚ namiesto Británie. Tá vzhľadom na očakávané vystúpenie z bloku stratila záujem o túto úlohu.

Pôvodne malo byť Estónsko predsedníckou krajinou hneď po Británii, teda v období od januára do júna 2018. Členovia EÚ sa však dohodli, že o pol roka posunú aj predsedníctva všetkých ďalších krajín nasledujúcich na zozname po Estónsku, a to až do roku 2020, keď túto sériu v prvom polroku neplánovane zavŕši Chorvátsko.

V roku 2007, keď sa prijalo Rozhodnutie Rady EÚ, ktorým sa určuje poradie pri vykonávaní predsedníctva Rady, Chorvátsko ešte nebolo členským štátom, preto sa v pôvodnom návrhu s ním ešte nepočítalo.

V prípade, ak sa nevyskytne opäť nejaká nečakaná udalosť, Rada bude musieť prijať ďalšie rozhodnutie o poradí do 31. decembra 2029. Predsedajúce štáty v Rade Európskej únie v rokoch 2017 - 2030

Zdroj: EurActiv.sk: Slovenské predsedníctvo už vie kedy bude mať druhé predsedníctvo

Uverejnila: MB

Tlač