Štipendiá v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie

18. 08. 2016

Štipendiá v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie: ilustračný obrázok: dievča v knižniciGranty v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie určené pre výskumných pracovníkov na všetkých stupňoch, od doktorandov po skúsených výskumníkov, podporujú medzinárodnú, medzisektorovú a interdisciplinárnu mobilitu. Poskytnutím financovania pre 25 000 doktorandov sa akcie Marie Skłodowska-Curie stanú hlavným programom EÚ na financovanie doktorandov.

So spustením programu Horizont 2020 sa od januára 2014 mení názov akcie Marie Curie na akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Táto zmena lepšie odráža poľské korene tejto mimoriadnej vedkyne, ktorá bola a je inšpiráciou tohto programu.

S rozpočtom 6,16 miliardy EUR na obdobie do roku 2020 akcie Marie Skłodowska-Curie podporujú výskum a kariérny rozvoj zamerané na inovačné zručnosti. Z prostriedkov programu sa financuje celosvetová a medzisektorová mobilita, v rámci ktorej sa realizuje špičkový výskum vo všetkých oblastiach (prístup „zdola nahor“).

Kľúčovým aspektom akcií Marie Skłodowska-Curie je umožniť výskumníkom získať nové zručnosti a širšie spektrum spôsobilostí, a zároveň im ponúknuť atraktívne pracovné podmienky. Okrem podpory mobility medzi krajinami je cieľom akcií Marie Skłodowska-Curie takisto prelomiť skutočné a vnímané bariéry medzi akademickým a inými sektormi, najmä podnikmi. Viacero iniciatív akcií Marie Skłodowska-Curie podporuje angažovanosť priemyslu v doktorandských a postdoktorandských výskumných činnostiach.

Existujú štyri hlavné druhy akcií Marie Skłodowska-Curie:

Z akcií Marie Skłodowska-Curie sa financuje aj Európska noc výskumníkov (NIGHT). Ide o verejné podujatia so zapojením výskumníkov, ktoré sa konajú štvrtý septembrový piatok každý rok v celej Európe.

Zdroj:

Marie Skłodowska-Curie actions - overview

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
grant

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač