Štúdia analyzuje úroveň vedy na Slovensku

25. 08. 2016

Výskumníci z českého think-tanku Inštitút pre demokraciu a ekonomickú analýzu (IDEA) analyzovali počet a kvalitu vedeckých článkov vyprodukovaných v rámci slovenskej vedy.

Medzinárodné porovanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku Štúdia, ktorá vyšla v júli tohto roku s názvom Medzinárodné porovnanie kvality publikačného výkonu vedných odborov na Slovensku, mapuje vedecké články zachytené v databáze Web of Science (WoS) za roky 2010 – 2014. Následne ho porovnáva s priemerným publikačným výkonom v jedenástich ďalších krajinách ako napríklad v susednej Českej republike a Rakúsku, či vo vzdialenejšom Izraeli a na vzdialenom Novom Zélande. Porovnania v štúdii sa robili na úzko definovaných vedných odboroch, do ktorých WoS kategorizuje časopisy evidované v databáze.

Štúdii, z ktorej vyšlo Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami podpriemerne, sa v sobotňajšom vydaní podrobne venoval denník SME. Súčasťou prílohy VEDA NA SLOVENSKU je aj rozhovor s predsedom Slovenskej akadémie vied prof. Pavlom Šajgalíkom, ktorý hovoril o problémoch slovenskej vedy a riešeniach, ktoré jej môžu pomôcť pri dosahovaní lepších výsledkov. 

Na otázku, či štúdia, ktorá ukazuje, že slovenská veda je výrazne pod priemerom Európskej úrovne, opisuje stav vedy presne, odpovedal predseda SAV: „Do veľkej miery áno. Výsledky z databázy Web of Science, ktorú štúdia brala ako podklad, monitorujú úroveň základného výskumu a ten je podľa mnohých na Slovensku niečím škaredým a zbytočným. Ako keby bol hriech ho robiť. Zlé výsledky zo štúdie teda ukazujú zlý stav výskumu. Do veľkej miery výsledky tiež poukazujú na problém s financiami. Ďalším faktorom, ktorý môžeme z týchto analýz odčítať, je aj istý obraz o spoločnosti a jej nastavenie. Čiže áno, odráža to náš stav." 

Prof. Pavol Šajgalík hovoril aj o pripravovanej transformácii akadémie a akreditácii, ktorá sa momentálne na akadémii uskutočňuje pod taktovkou zahraničných expertov. Celý rozhovor s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom nájdete tu.
Štúdiu Medzinárodné porovnanie kvality publikačného výkonu vedných odborov na Slovensku si môžete stiahnuť tu.

 

Zdroj: Aktuality SAV

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda

Tlač