Udržateľný rozvoj vo vysokoškolskom vzdelávaní

12. 08. 2016

poster konferencie v GibraltáriNa Univerzity of Gibraltar sa uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorej výsledky  potvrdili, že je potrebné zvýšiť podporu vysokoškolských pedagógov k zmene vyučovania a učenia pre udržateľný rozvoj vo vysokoškolskom vzdelávaní. Išlo zároveň o záverečné stretnutie k projektu UE4SD. Viac prináša tlačová správa.

Tlačová správa: UE4SD záverečná konferencia uviedla online platformu výskumu pre vysokoškolských pedagógov: 29. júna 2016, University of Gibraltar.
Konferencia „Univerzity ako majáky zmeny: Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj osvietilo cesty pre nový svet” sa konala v dňoch 27. – 28. júna 2016 na Univerzity of Gibraltar. Táto konferencia bola príspevkom k programu UNESCO Global Action (GAP) na ESD a Sustainable Development Goals (SDGs), ktoré potvrdili, že je potrebné zvýšiť podporu vysokoškolských pedagógov k zmene vyučovania a učenia pre udržateľný rozvoj. Bolo to zároveň záverečné stretnutie projektu UE4SD, financovaného Európskou komisiou, ktorý mal zadefinovať a zdokumentovať skupinu vedúcich postupov v oblasti profesijného rozvoja vo vzdelávaní pre udržateľný rozvoj v Európe, ktoré môžu objasniť univerzitám záujem o prehodnotenie účelu vzdelávania a stať sa majákom sociálnej zmeny. Konferencie sa zúčastnilo vyše 100 delegátov z celého sveta, ktorí diskutovali o existujúcich medzinárodných a rámcoch OSN v ESD, úlohe univerzít, najmä prostredníctvom vysokoškolských pedagógov v ESD procesoch a na zvýšenej praktickej úrovni o možnostiach budúcich sietí a vzájomnej spolupráci a iné. Témy ako profesijný rozvoj, možnosti zmeny a cesty pre kvalitu a partnerstvo boli diskutované v troch paralelných sekciách.

Na Gibraltárskej konferencii bol uvedený jedinečný webový nástroj vytvorený projektom UE4SD – online platforma pre Profesijný rozvoj vo vzdelávaní pre udržateľný rozvoj (ESD) Dr. Alexandrom Leichtom, vedúcim sekcie „Vzdelávania pre udržateľný rozvoj a globálne občianstvo” UNESCO Paríž. Platforma je určená na pomoc osobám zapojeným do profesijného rozvoja vo vzdelávaní a učení, ďalej na budúcnosť orientované, globálne ukotvené a transformatívne schopnosti, ktoré vyžaduje 21. storočie – a má preniesť tieto prístupy do ich vzdelávacej praxe, podporiť ich študentov v rozvoji týchto kompetencií.

Online platforma zosumarizovala najlepšie príklady identifikované naprieč celou Európou a nové aktivity vyvinuté v rámci projektu. Je to prvá zbierka materiálov určená pre profesijnú výchovu a budovanie kapacít učiteľov v oblasti udržateľného rozvoja.
Online paltforma obsahuje:

  • 26 dobrých praktických príkladov z ESD iniciatív profesijného rozvoja
  • Rámec, návrhy a použiteľné nástroje z UE4SD prezenčného školenia
  • Nové nápady, rady a materiály o ESD, ktoré sme našli na ceste UE4SD
  • Prehľad politického prostredia pre vzdelávanie ESD v Európe a navyše užitočné čítanie  a publikácie
  • Videoklipy projektových partnerov zdieľania ESD skúseností profesijného rozvoja

Platforma je jedným z nových nástrojov a adaptabilných príkladov dodaných v rámci projektu UE4SD, ktoré môžu informovať o budúcich inováciách v praxi a posunúť tak pochopenie ESD a jeho vzťah k profesijnému rozvoju. Kolegovia s touto vzdelávacou prioritou môžu stavať na tomto zdroji a naďalej spolupracovať v rámci siete COPERNICUS Alliance vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií.

Zdroje:
Všetky informácie o konferencii môžete nájsť tu: http://www.ue4sd.eu/gibraltar.

Výroba Online platform ako výstupu projektu UE4SD bola financovaná Európskou komisiou –  Lifelong Learning Programme. Táto platforma je k dispozícii na www.platform.ue4sd.eu

Pre ďalšie informácie o online paltforme sa obráťte na vedúceho WP Dr. Alex Ryan na  University of Gloucestershire: aryan@glos.ac.uk

Viac informácií o projekte UE4SD možno získať od koordinátorky projektu prof. Danielly Tilbury, Univerzita Gibraltar, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, prípadne na sekretariáte projektu na University of Gloucestershire ue4sd@glos.ac.uk a na webových stránkach projektuUE4SD http://www.ue4sd.eu.

Informácie pre VK poskytol:
prof. Ing. arch. Maroš FINKA, PhD.

(Expert, Ministry of Construction, Transport and Regional Development of the Slovak Republic Director SPECTRA Centre of Excellence of the EU and Institute of Management Slovak University of Technology in Bratislava Vazovova 5)

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
pedagogické vedy , vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač