Výskum a inovácie po brexite

03. 08. 2016

brexit: zdroj PixabayPo hlasovaní o vystúpení z EÚ tzv. brexite zverejnilo sedem národných akadémií Veľkej Británie a Severného Írska, reprezentujúcich najlepších výskumníkov vo svojich odboroch, spoločné vyhlásenie o výskume a inováciách. Research Councils EU, strategický partner siedmych britských výskumných inštitúcií momentálne rokuje s vládou a snaží sa, aby boli záujmy výskumných pracovníkov z Veľkej Británie brané do úvahy pri negociácii vzťahov medzi Európskou úniou a Britániou. 

Vláda skúma rôzne možnosti pre budúci vzťah Veľkej Británie pri spolupráci s EÚ a signatári žiadajú, aby vyvinula preto maximálne úsilie v oblasti výskumu a inovácií, grantov, štipendií a možnosti napojenia sa na výskumné programy bežiace v EÚ, aby  sa zabezpečilo pre talentovaných výskumníkov z iných krajín EÚ pokračovať v práci vo Veľkej Británii a aj pre vedeckých pracovníkov vo Veľkej Británii pracovať v iných krajinách EÚ.

Vyhlásenie pokrýva 4 témy:

• People
• Collaboration
• Resources
• Regulation

Podpora EÚ nie je iba finančná, ale poskytuje prístup k znalostným sieťam a  prepája vedcov a ich zdroje a zvyšuje tak  atraktivitu vysokých škôl pre najnadanejších študentov.
Dotácie do vedy a výskumu  by preto mali tvoriť  podstatnú súčasť vyjednávania o podmienkach výstupu z EÚ.

Vyhlásenie: Research and Innovation: After the EU Referendum

Dňa 12. októbra 2016 organizuje Science | Business v Bruseli networkingovú konferenciu o stratégii pre vedu Európa 2030 a budúci rámcový program: Research Strategies: Europe 2030 and next Framework Programme – bližšie informácie pozri tu.

Dialóg sa bude zaoberať tým, ako bude vyzerať veda v Európe po roku 2030, témou budú firemné, akademické a vládne stratégie na poli výskumu a inovácií pre budúcnosť. Jedným z dôležitých bodov bude aj vplyv brexitu na stratégie pre vedu vo verejnom a súkromnom sektore.

Zdroje:

British Academy
Research and Innovation: After the EU Referendum
SLORD

Fotozdroj: Pixabay.com

 

Spracovala: MI

 

 

 

 

 

Kľúčové slová:
inovácie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Následky brexitu

Tlač