Vývoj biočipov na SAV

12. 08. 2016

Vedecké tímy sa pod vedením Ing. Jaroslava Katrlíka, PhD. z Chemického ústavu SAV zameriavajú na vývoj nových biočipov a biosenzorov, ktoré sledujú a detegujú zmeny v cukrovej štruktúre.  V rámci projektu BIOGLYCO sa venujú zmenám pri rakovine hrubého čreva, prostaty a momentálne začínajú skúmať  tento jav aj pri rakovine prsníka. 

 logo Televíznej stanice STV 1(11. 08. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 22/23; Daniela Matejovičová, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Vedci zo Slovenskej akadémie vied sa venujú vývoju biočipov, v budúcnosti by mohli pomôcť pri diagnostike nádorových ochorení. Okrem toho, že by vedeli potvrdiť rakovinu, dokázali by včas zistiť aj to, či liečba pacientovi zaberá alebo sa jeho stav zhoršuje."

Daniela Matejovičová, redaktorka: „Bežné testy, ktorými sa v súčasnosti odhadujú nádorové ochorenia, vychádzajú z analýzy bielkovín v krvi. Slovenskí vedci sa však venujú pomerne novej oblasti. Vyvíjajú biočipy, ktoré sa zamerajú na cukrovú zložku bielkovín."

Jaroslav Katrlík, vedúci vývoja biočipov na SAV: „Cukrové štruktúry sú v podstate esenciálnou súčasťou väčšiny bielkovín a je známe, že v dôsledku rôznych ochorení alebo iných zmien v organizme sa mení aj štruktúra týchto cukrových zložiek bielkovín."

Daniela Matejovičová: „Biočipy sú senzory uložené na mikroskopickom sklíčku. So vzorkami od pacientov sa vložia do prístroja, ktorý ich analyzuje. Hoci by prístroj denne zvládol rozbor tisícov vzoriek, vedci zatiaľ pracujú s menšími množstvami."

Pavel Damborský, doktorand na Chemickom ústave SAV (preklad z češtiny): „Potom toto sklíčko si vezmeme von z tohto prístroja a inkubujeme z neho lektíny. Lektíny sú také proteíny, ktoré vám značia rôzne glykosylačné zmeny na proteínoch."

Jaroslav Katrlík: „Nedá sa povedať jednoznačne, čo je dobré, čo je zlé, pretože niektoré zmeny v cukrových štruktúrach, povedzme že zvýšenie, signalizuje nejakú patologickú zmenu. Na druhej strane, aj niekedy nejaké zníženie pri nejakých iných typov týchto štruktúr tiež môže znamenať zmenu, ktorá môže byť patologická."

Daniela Matejovičová: „Jedným z najbližších cieľov výskumníkov je správne nastavenie citlivosti biočipov. Niektoré z bielkovín, ktoré sledujú, majú totiž vo vzorkách príliš nízku koncentráciu. Zatiaľ vedci pracujú so vzorkami od pacientov s rakovinou prostaty či hrubého čreva. Čoskoro sa však chcú zamerať aj na pacientov s rakovinou prsníka."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

 

Kľúčové slová:
projekty, chemické vedy, inovácie, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač