Začína sa Letná bratislavská univerzita seniorov

01. 08. 2016

Letná bratislavská univerzita seniorov sa teší veľkému záujmu a každý rok sa naplní obmedzená kapacita Zrkadlovej siene do posledného miesta (160 miest). Projekt letnej univerzity je financovaný hlavným mestom Bratislava a mesto ho seniorom ponúka opäť zadarmo. V poradí už 6. ročník bude prebiehať od 2. do 11. augusta 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vždy so začiatkom o 14.00 hod.
Už zajtra (v utorok 2. augusta 2016) sa začína ďalši ročnik obľúbenej Letnej bratislavskej univerzity seniorov, ktorú organizujú hlavne mesto SR a Univerzita Komenskeho v Bratislave. Bližšie informácie nájdete v priloženej tlačovej správe.

Bratislava 1. augusta 2016: Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) otvára už zajtra – v utorok 2. augusta 2016 –  ďalší ročník  obľúbenej  Letnej bratislavskej univerzity seniorov. Zámerom vzdelávacieho projektu je sprostredkovať účastníkom odborné znalosti formou prednášok.

Po slávnostnom podpísaní zmluvy o spolupráci (22. júna 2016) medzi primátorom hlavného mesta SR Bratislava JUDr. Ivom Nesrovnalom, LL.M., a rektorom Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD., sa mohli seniori od 1. do 29. júla 2016 prihlasovať v budove magistrátu na letnú univerzitu.

plagát
Tento rok sú pripravené 4 prednášky:

  Prednáška 2. augusta o 14.00 hod.

Téma: História a súčasnosť záhrad a parkov Bratislavy
Prednášajúca: Ing. Tamara Reháčková, PhD.

  Prednáška 4. augusta o 14.00 hod.

Téma: Nekalé praktiky pri poskytovaní tovarov a služieb
Prednášajúci: Mgr. Tomáš Földes

  Prednáška 9. augusta o 14.00 hod.

Téma: Baroková votívna plastika v Bratislave
Prednášajúci: PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

  Prednáška 11. augusta o 14.00 hod.

Téma: Vývojové podoby slovenčiny
Prednášajúca: Ida RapaičováBližšie informácie:

Mgr. Jakub Trangoš
manažér marketingu

Centrum ďalšieho vzdelávania
Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10/a
831 04  Bratislava

E-mail: jakub.trangos@cdv.uniba.sk

Tel.: +421 2 50 11 77 11

Mobil: +421 911 717 713

www.cdv.uniba.sk

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač