Zdravotný stav stromov

15. 08. 2016

O zdravotnej prehliadke stromov sa redaktor TV Markíza rozprával s odborníkmi z Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.

logo TV Markíza(14. 08. 2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 21/25; Michal Bujna, Zlatica Švajdová Puškárová, Jaroslav Zápala)

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Vynútenú zdravotnú prehliadku absolvujú desiatky stromov v mestskom parku v Bánovciach."

Jaroslav Zápala, moderátor: „Mesto požiadalo odborníkov o ich skontrolovanie po tom, ako sa tam prehnala ničivá búrka. Dvadsiatku dolámala a niektoré zo stromov môžu byť poškodené. Park pre istotu uzavreli."

Muž: „Keby tam bola nejaká veľká chyba, že je veľká odchýlka, tak to musíme nanovo spraviť."

Michal Bujna, redaktor: „Takto nejako vyzerá CT-čko stromu. Vďaka tejto technológii odborníci vedia povedať, do akej miery je strom zdravý. Čo nevidieť, voľným okom ukáže monitor. Skôr, ako začnete, musíte určiť, o aký strom ide."

Radovan Ostrovský, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen: „To je veľmi dôležité, pretože podľa druhu dreviny, ktorý mi zadáme, sú tam zdané jednotlivé hodnoty, parametre, či už elasticity toho dreva alebo tvrdosti a na základe toho prepočítava ten softvér rýchlosť šírenia zvuku."

Michal Bujna: „Strom premerajú a postupne rovnomerne umiestnia senzory. Potom kladivkom po nich klepú. Čím tvrdšie drevo, tým sa zvuk šíri rýchlejšie."

Marek Kobza, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen: „Vyvinie sa zvuková vlna, ktorá sa šíri po kmeni celého toho hodnoteného stromu a jednotlivé senzory potom zaznamenávajú čas, za ktorý k nim dorazí tá zvuková vlna."

Michal Bujna: „Všetky údaje sa prenášajú do počítača. Táto metóda stromu nijako neublíži. Senzory sú dlhé šesť centimetrov a zatĺkajú sa len do ich polovice."

Marek Kobza: „Tie senzory, ktoré tam aplikujeme, vlastne potrebujeme len zafixovať nejako do tej kôry a nijako hlboko sa to neaplikuje do živej časti toho stromu, čiže k nejakému poškodeniu nedochádza."

Peter Baláž, vedúci oddelenia životného prostredia: „Je to za účelom bezpečnosti, nakoľko niektoré dreviny sú poškodené a rizikové, tak sme pristúpili k objednaniu hodnoteniu stability drevín pomocou tomografu."

Michal Bujna: „Na monitore je potom vidieť to, čo voľným okom nevidíte, to, čo strom v sebe skrýva."

Marek Kobza: „Ako vidíte, tam to je okolo tých tisíc osemsto metrov za sekundu tá rýchlosť šírenia sa zvukovej vlny v tej zdravej časti dreva. Kdežto tuto je vlastne taký prechod už hniloby, tá žltá, červená a modrá, to je vlastne hniloba. Rýchlosť šírenia normálne zvukovej vlny vo vzduchu je okolo tých tristoštyridsať metrov za sekundu. Čiže, keď tu je tých päťsto, tak ozaj, buď nie je tam celkom dutina, ale to drevo je úplne spráchnivené, rozložené."

Michal Bujna: „To, čo im prístroj ukáže v teréne, na deväťdesiat percent korešponduje s realitou."

Radovan Ostrovský: „Najťažšie sa merajú stromy, ktoré majú nepravidelný tvar, napríklad, ako sme tu videli niektoré topole, ktoré majú také výrastky."

Michal Bujna: „Odborníci Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied budú v Bánovciach kontrolovať tridsaťpäť stromov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač