Cukrová lobby podplácala vedcov...

19. 09. 2016

Správa o tom, že takzvaná cukrová asociácia podplácala vedcov, aby zjemňovali výsledky výskumov o škodlivosti cukru, vyvolala vo verejnosti pochybnosti o serióznosti vedeckého bádania. A samozrejme tiež rozpaky, ako to vlastne s tým cukrom je. Čomu vlastne môžeme veriť? TV JOJ zisťovala , čo je na tom pravdy, či sa niečo také deje aj u nás a či sa dá vede aj naďalej dôverovať.

logo Televíznej stanice JOJ(17. 09. 2016; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 10/20; Anton Adamčík, Ján Mečiar)

Ján Mečiar, moderátor: „Správa o tom, že takzvaná cukrová asociácia podplácala vedcov, aby zjemňovali výsledky výskumov o škodlivosti cukru, vyvolala vo verejnosti pochybnosti o serióznosti vedeckého bádania. A samozrejme tiež rozpaky, ako to vlastne s tým cukrom je. Čomu vlastne môžeme veriť. My sme preto zisťovali, čo je na tom pravdy, či sa niečo také deje aj u nás a či sa dá vede aj naďalej dôverovať."

Anton Adamčík, redaktor: „Podplatení veci mali vo svojom výskume zmierniť vplyv cukru na srdcovocievne ochorenia a za hlavného vinníka označiť tuky. Dôkazy o podplácaní sa našli v dokumentoch takzvanej cukrovej asociácie a malo sa tak diať pred päťdesiatimi rokmi. Trom vedcom z Harvardskej univerzity vraj za to vyplatili po päťdesiattisíc dolárov. Tento výskum však nebol jediný. Nás zaujímalo, ako to vnímajú naši slovenskí vedci."

MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK: „Väčšina výskumu, ktorý sa robí vo svete, jednoznačne je ovplyvnený. Ale, ale je nekvalitný a my ho vieme identifikovať."

prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., Ekonomický ústav SAV (telefonát): „Tí producenti a tak ďalej, v podmienkach silnej konkurencie hľadajú všetky možné a nemožné prostriedky, aby získali nejakú výhodu. Samozrejme aj samotní vedci. Ani oni nie sú anjeli."

MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD.: „Ja viem urobiť výskum a viem aj sfalšovať tie výsledky. Ten problém je, že tie výsledky neodpublikujem v kvalitnom časopise."

Anton Adamčík: „Čiže nestačí, ak sa nejaký článok odvoláva na výskum nejakej univerzity. Hodnovernosť sa počíta vtedy, ak ho publikuje vedcami uznávaný časopis. Bežná verejnosť však nie vždy má možnosť si to overiť, a tak občas zostáva bezradná."

(začiatok ankety)

Opýtaný 1: „Či sa to deje? Deje a určite niekde."

Opýtaný 2: „Veda môže byť zneužívaná kvôli peniazom."

Opýtaný 3: „Úplne tomu nepodľahnúť, ale ani úplne neveriť."

Opýtaný 2: „Čo nám iné zostáva, ako tomu dôverovať."

Opýtaná 4: „No, si to overiť na vlastnej koži, či je to pravda alebo nie."

(koniec ankety)

Anton Adamčík: „Vedci aj napriek omylom odporúčajú vede ako takej v princípe veriť."

MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD.: „Tie kontrolné mechanizmy vo vede fungujú. Vedci, to nie sú tí, ktorí vedia, to sú tí, ktorí chcú vedieť. Takže my sa neustále vylepšujeme."

Anton Adamčík: „Fakt, že negatívne účinky cukru na ľudské zdravie výskum bagatelizoval, ešte neznamená, že ho máme absolútne vylúčiť z jedálneho lístka. To by sme jeden extrém nahradili druhým."

RNDr. Peter Foldran, oddelenie výživy FCHPT STU BA: „Všetko je pre ľudí, aj chlast, aj tabak je pre ľudí, všetko je pre ľudí. To znamená, že máte širokospektrálne zloženie potravinových matríc, počnúc aj tým zatracovaným mäsom, mliekom, vajcami a končiac zeleninou."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

 

Kľúčové slová:
veda

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač