ICT Proposers´Day 2016 Bratislava

29. 09. 2016

Približne 2 500 účastníkov z celej Európskej únie aj iných krajín sveta  sa v bratislavskej Inchebe zišlo v dňoch 26. – 27. septembra 2016 na najväčšom networkingovom podujatí v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ s názvom ICT Proposers´Day 2016. Podujatie sa konalo v rámci Digitálneho týždňa.

IT Proposers´ Day 2016 logo


Témou rokovaní na odbornom  podujatí k informačným a komunikačným technológiám bolo informačné stretnutie pre žiadateľov o projekty s cieľom informovať, ako úspešne pripraviť návrhy žiadostí v rámci európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020.
Podujatie zároveň ponúklo výnimočnú príležitosť na vybudovanie kvalitných partnerstiev pre predstaviteľov akademickej obce, výskumných ústavov, priemyselných subjektov, ako aj malých a stredných podnikov. Medzi nosné témy stretnutia patrili: Components & Systems, Future Networks & International, Interfaces, Content & Data, Excellence, Societal Challenges, Innovations.
Organizátorom podujatia je Európska komisia (DG CONNECT) a spoluorganizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie bolo organizované počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie.

Program nájdete na stránke  https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/agenda.cfm

Zdroj:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií je na stránke:ICT Proposers' Day 2016 in Bratislava

Z podujatia viac informácií nájdete aj v InnoNews

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač