Intelektuálne znečistenie – aj takto sa dá definovať plagiátorstvo

01. 09. 2016

Plagiátorstvo je fenoménom, ktorý existoval v minulosti a zrejme bude existovať aj v budúcnosti. Úplne eliminovať všetky druhy plagiátorstva asi nebude možné ani v budúcnosti, ale je potrebné stavať im bariéry.

Systémy na odhaľovanie plagiátov začali používať vysoké školy v zahraničí približne pred dvadsiatimi rokmi. Slovensko je však prvou krajinou na svete, kde je na všetkých vysokých školách súbežne využívaný centrálny register prác (bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych a habilitačných) a jeden systém na kontrolu originality. V centrálnom registri sú uložené texty prác, metadáta o prácach, oponentské posudky, licenčné zmluvy. Jednotná metodika ich zberu zabezpečuje homogenitu údajov. Systém na kontrolu originality porovnáva každú prichádzajúcu prácu do centrálneho registra s prácami, ktoré sú už uložené v centrálnom registri a s vybranými internetovými zdrojmi (tých je vyše 10 miliónov). K 31. 8. 2016 je v centrálnom registri vyše 488 tisíc prác. Používanie oboch systémov je povinné pre všetky vysoké školy vykonávajúce činnosť podľa slovenského právneho poriadku od apríla 2010.

V prevažnej väčšine štátov vysoké školy si sami volia systém na odhaľovanie plagiátov. Ale tiež existujú subjekty, ktoré vyhľadávajú plagiátorov. V Rumunsku pracuje v meste Cluj-Napoca skupina GRAUR – Group for Reform and University Alternative, ktorá aktívne vyhľadáva plagiátorov od februára 2012. Výsledky ich úsilia – práce podozrivé z plagiátorstva – môžete nájsť na stránke www.plagiate.ro. Pokiaľ nájdu „hriešnika”, tak mu to oznámia korešpondenčným lístkom. To sme sa však dozvedeli, až keď sme poštou dostali takýto lístok ako ukážku.

plagiátorstvo

Hrubo orámovaný text v preklade znamená „Plagiátorstvo je intelektuálne znečistenie”. Na druhej strane lístka je opakovane uvedený text „Upozornenie na plagiátorstvo”. Text lístka hovorí, že chcú upozorniť adresáta na odôvodnené podozrenie z plagiátorstva a predpokladajú, že stiahne späť svoj článok. Číslo s lomkou v pravom dolnom rohu lístka[1] odkazuje na plagiátorstvo bývalého rumunského premiéra (Victor Ponta, máj 2012 – november 2015). Vo svojej 305-stranovej dizertácii mal skopírovaných 85[2] strán z iných zdrojov.

plagiátorstvo1

 

Autor: J. Kravjar, CVTI SR

Uverejnila: MI

 

 

 

 [1] http://www.plagiate.ro/Comune/inspect.crono.htm

[2] http://www.faz.net/aktuell/politik/rumaenien-victor-ponta-des-plagiats-ueberfuehrt-11803998.html

Kľúčové slová:
CVTI SR, duševné vlastníctvo

Odbory vedy a techniky:
Iné

Plagiátorstvo
Biznis s titulmi
Kontrola originality záverečných a kvalifikačných prác
Systémy na odhaľovanie plagiátov

Tlač