Mimozemšťania nás určite napadnú!

30. 09. 2016

Objavenie inteligentného mimozemského života by bolo pre ľudstvo tým najväčším historickým objavom a mali by sme sa vzdať myšlienky, že sme tu vo vesmíre iba sami. Toto pripomína Hawking. Ale jeho slová vraj je potrebné brať s istou rezervou. Je to jeho osobný pocit, nie vedecký názor.

 logo Televíznej stanice JOJ(27. 09. 2016; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 23/23; Anton Adamčík,Adriana Kmotríková, Ján Mečiar)

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Ak existujú nejaké inteligentné formy života vo vesmíre, snaha spojiť sa s nimi by bola pre nás veľmi riskantná. Takéto varovanie ľudstvu posiela v súčasnosti najuznávanejší fyzik na svete Steven Hawking."

Ján Mečiar, moderátor: „Podľa neho v takom prípade by ľudstvo skončilo podobne ako pôvodné obyvateľstvo Ameriky po stretnutí s Krištofom Kolumbom. Teda nie príliš dobre. Jemne povedané."

Adriana Kmotríková: „Druhá vec je, že ľudstvo do tejto chvíle neobjavilo ani len primitívnu formu nejakého života."

Anton Adamčík, redaktor: „Geniálny svetoznámy fyzik Stephen Hawking varuje ľudstvo pred pokusmi skontaktovať sa s inteligentnými formami mimozemského života. Podľa neho by to pre nás dopadlo katastrofálne."

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., jadrový fyzik FMFI UK: „Spomína spôsob, akým Amerika bola kolonizovaná, že takýmto spôsobom by sa to mohlo zopakovať aj pri naviazaní kontaktu."

Anton Adamčík: „Reagoval tak na hľadanie mimozemských civilizácií v rámci amerického projektu ..., ktorý vlastne zachytáva rádiové signály z vesmíru. A keď sa taký signál objaví..."

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.: „Ako tam hovorí, že netreba na to odpovedať."

Anton Adamčík: „Že by to dopadlo podobne, ako je vidieť na záver známeho filmu Star Trek, to si myslí aj väčšina nami opýtaných mladých ľudí."

(začiatok ankety)

Opýtaný 1: !Podľa mňa prišli nás zničiť."

Opýtaná 2: „Určite zlikvidovať."

Opýtaný 3: „... zničili planétu."

Opýtaný 4: „By sme sa od nich niečo naučili."

Opýtaný 5: „Silnejší by pravdepodobne zničili tých druhých."

Opýtaná 6: „By sa dalo nejako s nimi dohodnúť možno."

Opýtaná 7: „Skôr mierumilovná."

Opýtaná 8: „Načo by nás zničili?"

(koniec ankety)

Anton Adamčík: „Keby taká situácia reálne nastala, ťažko povedať, ako by to dopadlo."

Jakub Kapuš, podpredseda SOSA: „Záleží na tom, ako bude tá civilizácia vzdialená, na akom stupni vývoja môže byť."

Anton Adamčík: „Zatiaľ ale aj tak nie je veľmi o čom a to aj napriek zaujímavým objavom ..."

Jakub Kapuš: „Rôzne nové typy hviezd, ktoré sme dovtedy nepoznali, ale bohužiaľ, zatiaľ mimozemský signál nezachytil."

Anton Adamčík: „Ľudstvo nemá zatiaľ žiadny rukolapný dôkaz. Dokonca ani o najprimitívnejšej forme života."

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.: „Priamy dôkaz nemáme zatiaľ."

Anton Adamčík: „Doterajší výskum je zameraný hlavne na objekty, kde je najvyššia pravdepodobnosť života, a to je v rámci našej sústavy hlavne Mars a Jupiterov mesiac Európa."

Jakub Kapuš: „Objavili také gejzíry, ktoré vystrekujú vlastne z povrchu."

Anton Adamčík: „Objavenie inteligentného mimozemského života by bolo pre ľudstvo tým najväčším historickým objavom a mali by sme sa vzdať myšlienky, že sme tu vo vesmíre iba sami. Toto pripomína Hawking. Ale jeho slová vraj je potrebné brať s istou rezervou. Je to jeho osobný pocit, nie vedecký názor."

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.: „Možno aj Steven Hawking sleduje príliš veľa týchto sci‑fi filmov."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

 

Kľúčové slová:
astronómia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač