Mladí výskumníci chcú pomôcť regiónom

27. 09. 2016

Mladí výskumníci zo siedmich univerzít hľadajú riešenie, ako pomôcť najmenej rozvinutým krajinám v strednej Európe. Pomôžu tak aj dvanástim najmenej rozvinutým slovenským okresom.

logo Rozhlasová stanica Regina(23. 09. 2016; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 7/14; Alena Dudláková, Jana Zvalová)

Jana Zvalová, moderátorka: „Mladí výskumníci zo siedmich univerzít hľadajú riešenie, ako pomôcť najmenej rozvinutým krajinám v strednej Európe. Pomôžu tak aj dvanástim najmenej rozvinutým slovenským okresom. Prinesú nové nápady, ako vylepšiť akčné plány, ktoré na výjazdovom rokovaní schválila vláda."

Alena Dudláková, redaktorka:„Mesto Kežmarok bolo prvé, kde vláda vo februári schválila akčný plán. Aj keď nezamestnanosť sa za posledné tri roky znížila z tridsiatich percent na dvadsaťjeden, podľa riaditeľa úradu práce v Kežmarku, Milana Gacíka, ľuďom chýba kvalifikácia a niektorí dokonca nemajú ani základné pracovné návyky."

Milan Gacík, riaditeľ úradu práce Kežmarok: „Z tých takmer osemtisíc je ich viac ako päťtisíc, ktorí sú ťažko uplatniteľní na trhu."

Alena Dudláková: „Peter si už štyri roky hľadá prácu v Kežmarku. Vie robiť murárske práce, ale problém je, že nemá potrebné vzdelanie."

Peter: „Mňa nezoberú do firmy tak."

Alena Dudláková: „Prečo vás nezoberú?"

Peter: "Nejaké papiere chcejú."

Alena Dudláková: „Výučný list?"

Peter: „Tak nejak."

Alena Dudláková: „Do konca roka osemdesiat ľudí z okresu Kežmarok získa prácu vďaka štyrom sociálnym podnikom. Pri týchto podnikoch budú zriadené aj centrá na dovzdelávanie ľudí. Práve to zaujalo výskumníkov zo siedmich krajín Európy, ktorí sa stretli pod Tatrami a navštívili jeden z najmenej rozvinutých regiónov. Chcú tieto centrá vylepšiť. Poradca štátneho tajomníka rezortu školstva a študent STU Tomáš Sokol."

Tomáš Sokol, poradca štátneho tajomníka rezortu školstva, študent STU: „Je na cieľovú skupinu, na ktorú sa zameriame v tréningových centrách, je skupina ľudí, ktorí nemajú ukončenú povinnú školskú dochádzku alebo ukončené základné vzdelanie."

Alena Dudláková: „Marginalizované skupiny ľudí by sa v tréningových centrách mali naučiť, prečo je dôležitá práca a mali by sa stať prínosom na trhu práce a získať pracovné návyky. Iniciatívu mladých ľudí zlepšiť tieto centrá a priniesť do nich niečo inovatívne zo zahraničia, oceňuje aj starosta Krížovej Vsi, Jozef Grivalský."

Jozef Grivalský, starosta Krížovej Vsi: „Aby mali týchto ľudí troška po tej odbornej stránke vzdelávať. Potom by sa využili v rámci týchto sociálnych podnikov."

Alena Dudláková: „Šestnásti mladí výskumníci sa stretli už po tretíkrát. Organizátorom stretnutí je Spectra centrum excelencie Európskej únie pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Študenti majú trinásť mesiacov na to, aby si pripravili k viacerým témam konkrétne výstupy. Tie by mali osloviť špecialistov, ktorí pripravujú podklady pre politické rozhodnutia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

 

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač