Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii

21. 09. 2016

Slovenská akadémia vied sa od roku 2015 pripravovala na zmenu zákona zlučovaním ústavov, ktorý má zatiaľ o sedem menej. Ak bude zákon schválený vo vláde i v parlamente, odstránia sa prekážky vo využívaní súkromných zdrojov pre financovanie výskumu a vývoja. Slovenská akadémia vied je jedinou výskumnou inštitúciou z krajín V4, ktorá nie je transformovaná na subjekt verejného práva.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(19. 9. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 9/11; Katarína Ottová, Anna Šípošová)

Anna Šípošová, moderátorka: „Hospodárska a sociálna rada bude dnes rokovať aj o návrhu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. Norma, ak ju schváli i vláda i Národná rada, by mala odstrániť prekážky vo využívaní súkromných zdrojov pre financovanie výskumu a vývoja."

Katarína Ottová, redaktorka: „Slovenská akadémia vied je jedinou výskumnou inštitúciou z krajín V4, ktorá nie je transformovaná na subjekt verejného práva. Zákon sa začal pripravovať v roku 2014, o rok neskôr ho schválila legislatívna rada vlády, na rokovanie kabinetu sa však nedostal. Minister školstva Peter Plavčan po svojom nástupe na post šéfa rezortu vyhlásil, že chce legislatívny proces reštartovať."

Peter Plavčan, minister školstva (nom. SNS): „Patrí to medzi priority, ktoré by sa mali urýchlene spracovať a predložiť do Národnej rady."

Katarína Ottová: „Akadémia sa na zmenu pripravovala od roku 2015. Začala zlučovať ústavy, má aj ich o sedem menej a zlučovanie pokračuje. Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Zákon nám umožní flexibilnejší pohyb v stredoeurópskom výskumnom priestore, spoluprácu s inštitúciami, ktoré sú vedecké alebo teda aplikačné, ale majú verejnoprávny charakter, umožní nám spoluprácu s hospodárskou sférou, s priemyslom a kreovanie startupov, ktoré budú založené na tom, že vedomosti, ktoré vzniknú v rámci Slovenskej akadémie vied, môžu byť ďalej komercionalizované."

Katarína Ottová: „Zákon by teda mal akadémia od júna umožniť nakladať s majetkom, uzatvárať zmluvy, zarobiť si, ale aj platiť zamestnancov podľa výkonov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Tlač