Noc výskumníkov 2016 nielen v Bratislave

29. 09. 2016

Vedecké stánky, zaujímavé prednášky, súťaže a ďalšie aktivity pripravuje Univerzita Komenského  pre návštevníkov jubilejného 10. ročníka Noci výskumníkov. Pestrý program bude nielen v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici.

Rozhlasová stanica Regina_logo(28. 9. 2016; Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 15:00; por. 3/4; Ondrej Holič / Ondrej Holič)

Ondrej Holič, moderátor RTVS: „Pohľad do jadra bunky, emočná akadémia, určovanie veku a pohlavia z kosti, spoznávanie mozgu, to je len malá ukážka vedeckých stánkov a prednášok, ktoré pripravili na Noc výskumníkov vedci Univerzity Komenského. Jubilejný 10. ročník podujatia bude okrem Bratislavy aj v Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. O programe Univerzity Komenského hovorí Andrea Földváryová."

Andrea Földváryová, hovorkyňa Univerzity Komenského: „Vedci z Univerzity Komenského ponúknu návštevníkom zaujímavé prezentácie vo svojich vedeckých stánkoch, ale aj prednášky, diskusie či súťaže. Napríklad psychológovia priblížia a vyskúšajú, akými spôsobmi skúma kogníciu neuropsychológia, genetici a biochemici umožnia návštevníkom pohľad so jadra bunky, kde sa nachádza genetická informácia, antropológovia si prinesú kostru človeka, priblížia na základe akých znakov možno odhadnúť pohlavie a vek jedinca: Mobil – pomocník alebo hrozba, to je zase jedna z tém, ktorú si pripravila Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine vo svojich vedeckých stánkoch v Žiline."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač