Podpora talentovaných detí

14. 09. 2016

V Bratislave sa v dňoch 12. a 13. 9. 2016 konala medzinárodná konferencia zameraná na podporu a rozvoj talentu. Účastníci sa zhodli na potrebe vytvárania príležitostí vo vzťahu k talentovaným žiakom. Podľa odborníkov talent nemožno hodnotiť iba podľa výšky IQ, ale  rozhodujúca je kombinácia flexibility, múdrosti a zručnosti detí. Na objavovanie talentov sa zameria aj reforma školstva na Slovensku.

Televízna stanica TA 3_logo (12. 9. 2016; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 13/18; Lucia Lukušová, Natália Fónod Babincová, Jozef Dúbravský)

Natália Fónod Babincová, moderátorka: „Klasické školy talent nerozvíjajú, ale ničia. To je hlavný dôvod, prečo sa systém školstva aj prístup učiteľov musí zmeniť. Zhodli sa na tom predstavitelia Európskej únie v rámci konferencie o podpore a rozvoji talentu. Aj na túto oblasť sa zameria školská reforma, ktorú chystá minister školstva Peter Plavčan."

Lucia Lukušová, reportérka TA 3: „Talent objavili učitelia napríklad aj u týchto stredoškolákov, od svojich rovesníkov sa líšia tým, že počas štúdia na gymnáziu si založili firmu a venujú sa predaju žuvačky na chudnutiu, ktorú sami vyvinuli."

Aleš Manica, Gymnázium Trebišovská v Košiciach: „Ma to najviac naučilo komunikatívnosti a takej prezentácii a to si myslím, že je veľmi dôležité v dnešnom svete, sa vedieť dobre odprezentovať."

Mária Kovaříková, učiteľka Gymnázia Trebišovská v Košiciach: „Snažíme sa byť partneri a už je len na tých deťoch, aby pochopili, že fajn, už sme partneri, už poďme robiť spolu nejaké dobré veci."

Lucia Lukušová: „Práve na komunikácii na hodinách, v školských kluboch a po vyučovaní stojí podľa odborníkov podpora a rozvoj talentu. Hľadať ho treba už od útleho detstva."

Péter Csermely, prezident Európskej rady pre vysoké schopnosti: „Učitelia musia dieťa neustále sledovať a zamerať sa na všetko, čo je nezvyčajné, musia organizovať špeciálne príležitosti v školách i mimo nich a testovať žiakov z rozličných aspektov."

Lucia Lukušová: „Na objavovanie talentov sa zameria aj reforma slovenského školstva, cieľom rezortu je dostať do škôl viac asistentov učiteľov i špeciálnych pedagógov, aby mali viac času individuálne sa žiakom venovať."

Peter Plavčan, minister školstva: „Aby učitelia mali trošku otvorenejšie ruky v tom, akým spôsobom budú učiť, to znamená, aké budú používať metódy."

Lucia Lukušová: „Táto oblasť ale nestojí len na rezortoch školstva, vyžaduje si totiž dostatok peňazí na vytvorenie rovnakých podmienok pre učiteľov i žiakov. V európskej 28-čke žije totiž viac ako 22 miliónov detí v chudobe."

Evarist Bartolo, minister školstva a zamestnanosti Malty: „Európska komisia by mala vyhlásiť, že treba podporovať rozvoj talentov nielen vtedy, keď sa rozpráva s ministrami školstva, ale aj s ministrami financií."

Lucia Lukušová: „Talent podľa odborníkov nie je len výška IQ, ale je to kombinácia flexibility, múdrosti a zručnosti deti."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
konferencie, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy

Tlač