Prihláste sa do 10. ročníka Talentov Novej Európy!

27. 09. 2016

logo  Talenty Novej EurópyStredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a. s., dlhodobo podporujú výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený. Školy, umelecké školy, športové kluby a centrá voľného času zväčša nemajú dostatočné možnosti a vybavenie na zabezpečenie plnohodnotného rozvoja mladého talentu. Často si ani samotní rodičia talentovaného dieťaťa nemôžu dovoliť podporovať jeho napredovanie v potrebnej miere, najmä ak v rodine nie je jediným dieťaťom.

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

Program je určený pre žiakov/žiačky a študentov/študentky základných, stredných a tiež vysokých škôl s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Výzva je určená aj pre talentované deti a mladých ľudí, ktorí získali podporu už v minulých ročníkoch programu.

Cieľom programu Stredoeurópskej nadácie (CEF) a spoločnosti SLOVNAFT s názvom „Talenty Novej Európy“ je finančným príspevkom pomôcť výnimočne nadaným deťom a mladým ľuďom v umení, vede a športe ďalej rozvíjať svoj talent.

CEF a SLOVNAFT už 10. rok prichádzajú s programom, ktorého cieľom je podporiť výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by nemal byť potlačený alebo oslabený z finančných dôvodov.
 

V rámci aktuálneho ročníka sa o grant môžu uchádzať:

  • študenti VŠ do 25 rokov a úspešní finalisti a finalistky predošlých ročníkov, ak spĺňajú všetky podmienky programu.
  • Uchádzači a uchádzačky musia preukázať svoje nadanie výsledkami z domácej či medzinárodnej scény, konkrétne umiestnením na 1. až 3. mieste v celoslovenskej súťaži alebo na 1. až 10. mieste v medzinárodnej súťaži, pričom medzinárodnou súťažou sa rozumie súťaž s účastníkmi z minimálne troch rôznych krajín.
  • O grant je možné požiadať len pre individuálnu osobu (mladý talent z oblasti vedy). Dieťa môže do projektu prihlásiť zákonný zástupca (rodič, opatrovník). V prípade, že nadaný mladý človek už dovŕšil vek 18 rokov, môže sa do projektu prihlásiť aj sám/sama. Všetky informácie nájdete na stránke http://www.tne.sk/

 

 Emília Petríková

Emília Petríková, jedna z  víťaziek predchádzajúcich ročníkov v kategórii veda 

Zdroj:http://www.tne.sk/

Z podkladov spracovala: MI

Kľúčové slová:
súťaže

Odbory vedy a techniky:
Iné

Talent ako budúcnosť Európy (2)
Talent ako budúcnosť Európy (1)

Tlač