Rokovanie ministrov EÚ zodpovedných za vedu a výskum

23. 09. 2016

Ministri a štátni tajomníci sa na konferencii v Bratislave zhodli na tom, že program COST by mal pokračovať aj po roku 2020. Práve vtedy totiž končí schéma, z ktorej je medzinárodná výmena skúseností financovaná.

logo Televíznej stanice STV 1

(22.09.2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 20/23; Daniela Hajčáková, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Klimatické zmeny aj problémy s nedostatkom potravín, to sú výzvy, v ktorých dôležitú úlohu zohrajú vedci. Potvrdilo to rokovanie európskych ministrov zodpovedných za vedu a výskum v Bratislave. Nielen finančné či materiálne zázemie trápi odborníkov, za dôležitú považujú aj medzinárodnú výmenu poznatkov."

Daniela Hajčáková, redaktorka: „Začínajúcich vedcov trápi nedostatok peňazí, aj vybavenie ich laboratórií. Podľa štatistík Eurostatu dáva Slovensko na vedu a výskum ani nie jedno percento HDP a zaostáva za priemerom Európskej únie. Vedci môžu využiť aj zahraničné granty. Napísať projekt, ktorý by zaujal však nie je jednoduché. Skúsenosti môžu nabrať počas medzinárodných pobytov v zahraničí, kde si môžu vymeniť skúsenosti s ďalšími vedcami."

Robert‑Jan Smith, generálny riaditeľ direktoriátu pre výskum EK: „Výzvy, ktorým čelíme, klimatické zmeny, potravinová bezpečnosť, starnutie populácie, sú to také veľké výzvy, že krajiny jednotlivo nemôžu tento problém vyriešiť a práve preto potrebujeme spoluprácu na poli vedy a výskumu."

Daniela Hajčáková: „Možnosť ísť do zahraničia na tri mesiace ponúka aj program COST, teda európska spolupráca v oblasti vedy a techniky. Po novom by sa mal viac zamerať na mladých vedcov. Merania či výskum pre svoju prácu môžu urobiť napríklad v nemeckom laboratóriu a výsledky môžu zužitkovať doma. Možnosť vycestovať využila aj Jaroslava Szüdi. Na svojom projekte Ako zlepšiť sociálne služby pri práci so seniormi či Rómami spolupracovala so zahraničnými kolegami."

Jaroslava Szüdi, zástupkyňa SR vo vedeckom výbore COST: „Nám to prinieslo vlastne možnosť zdieľať skúsenosti toho, ako prebieha ten výskum a podeliť sa o to, čo u nás funguje a čo u nás nefunguje. Možnosť spoločných publikácií, čo je pre nás ako začiatočníkov vo výskume veľmi zaujímavé."

Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): „Tento program plní tento účel, prenos nového poznania do vysokých škôl a následne do výučby."

Daniela Hajčáková: „Ministri a štátni tajomníci sa na konferencii v Bratislave zhodli na tom, že program COST by mal pokračovať aj po roku 2020. Práve vtedy totiž končí schéma, z ktorej je medzinárodná výmena skúseností financovaná."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

 

Kľúčové slová:
veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Nová stratégia programu COST

Tlač