SK PRES: Prezentácia úspechov výskumu a vývoja na Slovensku

08. 09. 2016

Research and Development in Slovakia
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií, Slovenskou kanceláriou pre výskum a vývoj a tímom SK PRES vydalo v rámci nášho Predsedníctva v Rade EÚ 17 stránkový propagačný materiál, ktorý má prezentovať úspechy a potenciál našej krajiny.

Brožúra vykresľuje pomocou časovej čiary významné medzníky v oblasti výskumu, od najstaršej slovenskej univerzity až po AeroMobil, zaujímavé grafy monitorujúce slovenské reálie porovnávané s Európskou úniou a predstavuje významné inštitúcie na Slovensku, od Slovenskej akadémii vied až po sedem slovenských univerzít. Nájdete tam ich profil, históriu poslanie a výskum. Brožúra je určená na prezentáciu slovenskej vedy a výskumu v zahraničí.

Dokument je v anglickom jazyku pod názvom:

Research and Development in SLOVAKIA

Existuje verzia aj pre tablety a mobily:

https://indd.adobe.com/view/807adc62-bdf3-4668-8e68-17bc8621995b

Na porovnanie si môžete pozrieť aj  Českú prezentáciu výskumu a vývoja

Uverejnila MI

 

 

 

Kľúčové slová:
veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač