Slovenské Mykény

19. 09. 2016

V Nižnej Myšli neďaleko Košíc pátrajú archeológovia po minulosti už bezmála štyridsať rokov. Našli tu pozostatky dvoch osád i pohrebisko, v ktorom odkryli už stovky pozostatkov.

logo TV Markíza(18. 09.2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 15/26; Jozef Demeter, Mária Chreneková Pietrová)

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Vedeli ste, že aj na Slovensku máme Mykény? Aspoň tak ľudia hovoria archeologickej lokalite v Nižnej Myšli. Unikátne nálezisko z doby bronzovej už vydalo množstvo tajomstiev. Pred pár dňami tu objavili kostry staré tri a pol tisíc rokov."

Jozef Demeter, redaktor: „V Nižnej Myšli neďaleko Košíc pátrajú archeológovia po minulosti už bezmála štyridsať rokov. Našli tu pozostatky dvoch osád i pohrebisko, v ktorom odkryli už stovky pozostatkov."

Ladislav Olexa, Archeologický ústav SAV v Nitre: „Títo ľudia verili v posmrtný život, tak tým mŕtvym dávali do hrobov ich osobné šperky, zbrane, pracovné nástroje, aj nádoby s potravou, s jedlom."

Jozef Demeter: „Hrob tohto asi sedemročného dievčatka odkryli archeológovia pred tromi dňami. To, či bolo v príbuzenskom vzťahu s ďalšími štyrmi zosnulými, ukážu až testy DNA."

Ladislav Olexa: „Mŕtvych pochovávali vždy v skrčenej polohe a v drvivej väčšine sú všetky tieto kostry orientované smerom tvárou na východ."

Lucia Szabóová, študentka archeológie: „Jedná sa o staršiu ženu, ktorá má už značne poškodené kosti. Mala pri sebe tri ihlice, ozdoby do vlasov bronzové, a pri nohách mala dve nádoby. Jedná sa o pomerne dosť bohatý hrob."

Jozef Demeter: „Aj vďaka týmto nálezom vedia odborníci zistiť, aká spoločnosť tu kedysi žila."

Štefan Olšav, študent archeológie: „Určite to bola vyspelá civilizácia a určite aj dobre živená, pretože títo ľudia sú vysokého vzrastu, sú mohutní, dožívali sa vysokého veku. To značí o tom, že tu žila nejaké tá elita tej spoločnosti vtedajšej."

Jozef Demeter: „Oblasť bola kedysi civilizačným centrom širokého okolia, viedli tadiaľ i obchodné cesty, napríklad Jantárová, ktorá smerovala z Baltického do Čierneho či Stredozemného mora. Dôkazom sú napríklad nájdené jantárové perly zo severu, či vzácne mušle."

Ladislav Olexa: „Stredomorské mušle. Máme potom mušle, ktoré sú len z ústia Dunaja, čiže zase z Čierneho mora. Sa vlastne postupne tie tovary, myšlienky aj ideológia a náboženstvo sa presúvalo vlastne pozdĺž týchto obchodných trás."

Jozef Demeter: „Ľudia tu žili v mieri i počas nepokojov. Aby si naklonili mocné božstvá, museli im niečo ponúknuť. Obetná jama číslo tristoosem objavená pred trinástimi rokmi je dôkazom obety najvyššej."

Ladislav Olexa: „Z nejakých nám neznámych dôvodov obetovali štyri ženy plus do jamy vhodili ešte detskú uvarenú lebku. Boli aj nájdené zvyšky zvieracích obetí, plus obilie. Zdá sa, že táto najvyššia obeta bola určená na záchranu predpokladaného nejakého útoku samotnej osady dva."

Jozef Demeter: „Dávne rituály však nepomohli, nájazdníci osadu dobyli, príbytky vyrabovali a všetko zapálili. Archeológovia však pátrajú ďalej. Už teraz sa tešia na ďalšiu sezónu. Starodávna zem všetky tajomstvá ešte nevydala."

Štefan Olšav: „Na takto bohatom nálezisku som ešte nepracoval a myslím, že ani dlho nebudem."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač