Slovenský parlament ratifikoval Parížsku dohodu

21. 09. 2016

Parlament dňa  21. 9. 2016 vyslovil súhlas s ratifikáciou Parížskej dohody, ktorá je najdôležitejšou medzinárodnou zmluvou v boji proti klimatickej zmene. Jej cieľom je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia o najviac 2 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím.

László Sólymos

Návrh na ratifikáciu predstavil v pléne minister životného prostredia László Sólymos. „Som rád, že ratifikácia úspešne prešla našim parlamentom a verím, že Slovensko bude pozitívnym príkladom  pre ostatné členské krajiny EÚ,“ uviedol po hlasovaní. Zatiaľ tak urobili Maďari, Francúzi a Rakúšania. „Teraz sa môžeme ako predsedajúca krajina v Rade EÚ plne sústrediť na to, aby sa ratifikácia zavŕšila čo najskôr aj na európskej úrovni. Je to jedna z našich najdôležitejších priorít,“ zdôraznil minister. 

Slovensko chce ratifikačný proces koordinovať tak, aby ho EÚ stihla  ukončiť do 7. októbra. László Sólymos preto zvolal na 30. septembra do Bruselu mimoriadnu Radu pre životné prostredie. Ak by EÚ ratifikovala, tak by na klimatickej konferencii, ktorá sa začína 7. novembra v marockom Marakéši, mohli prvýkrát zasadnúť strany Parížskej dohody vrátane EÚ a Slovenska. Tým by sa podieľali na rozhodovaní o prvých dôležitých otázkach jej implementácie.

Zmluva nadobudne platnosť v 30. deň po dni, keď najmenej 55 zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktoré celkovo zodpovedajú minimálne 55 % globálnych emisií skleníkových plynov, uloží svoje ratifikačné listiny u depozitára. Čína a USA, ktoré majú najväčší podiel emisií, už tento proces zavŕšili. Tretím najväčším producentom emisií je práve EÚ. Doteraz dohodu ratifikovalo 29 krajín sveta, ktoré predstavujú vyše 40 % globálnych emisií a ďalších 30 krajín sa chystá uložiť svoje ratifikačné listiny počas dnešného dňa pri príležitosti slávnostnej ceremónie organizovanej generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-munom.

Parlamentom schválenú ratifikáciu Parížskej dohody musí svojím podpisom odobriť ešte prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Andrej Kiska zastupuje Slovensko na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, ktoré chce tento týždeň vyslať silný apel na všetky krajiny, ktoré sú ešte v procese ratifikácie dohody, aby tak urýchlene učinili.

 Zdroj a fotozdroj: Tlačová správa SK PRES

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač