Štrbania hľadajú korene

27. 09. 2016

Pri podtatranskej Štrbe odkryli pozostatky stredovekej osady Šoldov, o ktorej sa doteraz hovorilo len v legendách. Okrem množstva cenných historických artefaktov zo stredoveku tam našli napríklad aj kostry ľudí vysokých viac ako dvesto centimetrov, v tých časoch však ľudia merali podstatne menej ako dnes.

logo Televíznej stanice TA 3(24. 09. 2016; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 14/19; Jozef Slivenský, Zuzana Straková Wenzlová, Alfonz Šuran)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Obyvatelia podtatranskej obce Štrba hľadajú svoje korene. Asi dva kilometre za obcou odkrývajú to, čo zostalo zo zaniknutej osady Šoldov. Štrbania si myslia, že práve odtiaľ pochádzajú. Možno aj preto, lebo mnohí z nich sú vysokého vzrastu a nájdené telesné pozostatky sa údajne vymykali bežným pomerom."

Jozef Slivenský, reportér TA 3: „Šoldov vŕta Štrbanom v hlavách už poriadne dlho, akýsi vnútorný hlas im vraví, že táto zaniknutá osada s ich obcou veľmi úzko súvisí. V Štrbe sa vyskytuje asi päť priezvísk, ktoré sa podľa písomných zmienok vyskytovali aj v Šoldove."

Michal Pavela, predseda MO Matice slovenskej: „Napríklad Macko, Greguška, Očenáš, Ivanides, sú to veľmi frekventované mená v Štrba, sú to staré štrbské rodiny."

Michal Sýkora, starosta Štrby: „O Šoldove sa tradovalo, že tu žili vysokí muži a my, čo sme vyšší, tak sa hrdo hlásime k Šoldovu."

Jozef Slivenský: „História Šoldova siaha až do trinásteho storočia, archeológovia tu už v minulosti boli, novodobý výskum sa tu však začal len pred tromi rokmi. Archeológovia odkryli kostrové hroby, vyspelú keramiku, železné náradie a v roku 2015 aj veľmi zachovalé pozostatky obydlia."

Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV: „Pôdorys kostola, je odprezentovaný, je prístupný verejnosti a vyzerá to tak, že prvé objekty, ktoré sme preskúmali, obydlia, keď ich doskúmame, tak tiež sa budú môcť prezentovať."

Jozef Slivenský: „Zaujímavosťou sú mince, ktoré v Šoldove našli. Niekoľko z nich bolo falošných."

Marián Soják, Archeologický ústav SAV: „V 50. možno 60. pätnásteho storočia prišli bratríci a o bratríkoch je všeobecne známe, že jednoducho s veľkou radosťou falšovali mince."

Jozef Slivenský: „So Šoldovom sa spája jedna novodobá legenda, archeológovia tu vraj naši pozostatky ľudí, ktorí boli oveľa väčší ako čakali. Aké je teda tajomstva šoldovských obrov?"

Marián Soják: „Ten tlak hliny, kameňa, pôsobím a tú kostru a ona sa tak trošku roztiahne, roztlačí do väčšej šírky a výšky."

Jozef Slivenský: „Zo Šoldova archeológovia nateraz odchádzajú, no zanechali tu po sebe aj stopu pre nasledujúce generácie. Zamurovali tu svoj odkaz."

Marián Soják: „Uložený v sklenej fľaši."

Michal Sýkora: „Aby bol odkaz pre budúce generácie, aby v tom pokračovali."

Jozef Slivenský: „Štrbania majú v súvislosti so Šoldovom dva veľké sny – otvoriť tam archeopark a pripojiť túto lokalitu k neďalekému diaľničnému odpočívadlu."

Michal Pavela: „Väčšina ľudí sa tam zastaví, lebo vidí ten krásny výhľad, tú panorámu Tatier."

Michal Sýkora: „Turisti, ktorí prechádzajú diaľnicou, aby mohli si tu odskočiť, prejsť sa a trošku aj pookriať."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač