Talent ako budúcnosť Európy (2)

14. 09. 2016

Zľava: D. Montgomery, G. Zisimos, D. Rušinová, M. Zachar, M. Wolfensberger, B. Hekkema

Dvojdňová Medzinárodná konferencia o podpore a rozvoji talentu, ktorá sa konala v dňoch 12. a 13. septembra 2016 v Bratislave, v priestoroch hotela Double Tree By Hilton, počas druhého dňa pokračovala vystúpeniami v niekoľkých sekciách.

Úvodná  časť bola zameraná na reportovanie z jednotlivých sekcií, realizovaných v prvom dni konferencie. V odbornom paneli pod názvom Spoločné rozvíjanie talentu vystúpili:

Diane Montgomery (profesor emeritus, Univerzita Middlesex)
Georgios Zisimos (vedúci pracovník v oblasti politiky vzdelávania a odbornej prípravy EÚ, Európska nadácia pre odborné vzdelávanie)
Dana Rušinová (výkonná riaditeľka, Nadácia pre deti Slovenska)
Marián Zachar (riaditeľ, Národná kancelária programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku)
Marca V. C. Wolfensberger (predsedníčka, Európska rada pre vynikajúce výsledky – EHC, profesorka, Hanze UAS & Univerzita Utrecht)
Ben Hekkema (koordinátor, MoccaAcademie)

Slovensko reprezentovali Dana Rušinová a Marián Zachar. D. Rušinová, výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska a prezidentka Koalície pre deti Slovensko, informovala o oblasti   práv a potrieb detí a mladých ľudí. Nadácia podporuje rôzne aktivity pre všetky skupiny detí a mladých ľudí s prístupom rešpektujúcim individuálne potreby a rozvoj ich talentu. Vzdelávacie projekty nadácie sú zamerané na posilnenie zručností profesionálov pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, najmä učiteľov a podporujú inkluzívne vzdelávanie v SR.

M. Zachar, riaditeľ Národnej kancelárie programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku, prezentoval možnosti, ako pomôcť čo najväčšiemu počtu mladých ľudí uspieť v živote.

Sekcia Talent ako základ podnikania bola zameraná na podporu rozvoja talentu vo vzťahu k potrebám a požiadavkám trhu práce, prínosy aktivít na podporu talentu realizovaných vládou a inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti pre podnikateľský sektor, aktivity a zlepšenia v oblasti podpory talentu, ktoré je potrebné realizovať za účelom synergického pôsobenia, ako aj príklady osvedčených postupov z praxe.

S prednáškami vystúpili:
Kenneth Ryan (riadiaci partner, KPMG Slovakia)
Oldřich Vaňous (člen predstavenstva Junior Achievement Slovakia)
Jari Jokinen  (riaditeľ,  Academic, Odborová organizácia Akademických inžinierov a architektov TEK, Fínsko)
Ian Oliver  (vedúci oddelenia Tvorivé podnikanie, Centrum pre tvorivú prax)
Menno Bart (špecialista pre verejné záležitosti, Adecco Group)


V sekcii Talent v praxi účastníci prezentovali skúsenosti a príbehy mladých talentovaných a úspešných jednotlivcov.

Emília Petríková (študentka medicíny, výskumníčka, 2. Lekárska fakulta Univerzity Karlovy v Prahe)
Chew'n lose – Aleš Manica, Kristína Kráľovská, Petra Pangrácová, Patrícia Halászová, Natália Hamadejová  (študenti, Gymnázium Trebišovská 12, Košice)
Michaela Brchnelová (študentka, Technická univerzita Delft)
Armin Vincentius Fabian (dočasný zástupca, Platforma mládeže Európskej siete podpory talentu, YP-ETSN)

Emília Petríková (zľava) a Michaela Brchnelová

Slovenská vedkyňa Emília Petríková má 21 rokov a venuje sa výskumu v oblasti onkológie. Je študentkou medicíny na Karlovej Univerzite v Prahe. Skúsenosti získala na klinike Mayo, University of California, Berkeley v USA, ako aj na University of Heidelberg v Nemecku. Výskumu sa venuje už od štrnástich rokov. Jej práca o účinku aspirínu ako pomocného liečiva pri liečbe rakoviny vzbudila veľký záujem. Získala za ňu viacero medzinárodných ocenení vrátane Špeciálnej ceny zo súťaže Európskej únie pre mladých vedcov a striebornej medaily na Medzinárodnej olympiáde mladých výskumníkov (IYIPO). Reprezentovala tiež Európsku úniu na najväčšej medzinárodnej vedeckej súťaži Intel ISEF. Popri výskume a štúdiu organizuje viacero medzinárodných vedeckých podujatí, prednáša na vysokej škole a recenzuje publikácie v oblasti medicíny. Hovorila o svojom príbehu, ako sa dostala k vede a čo ju motivovalo. Ako protiklad uviedla príbeh talentovaného mladého človeka, ktorý nebol dostatočne motivovaný a skončil na ulici a berie drogy. Predniesla niekoľko návrhov, ako efektívne pracovať s mladými talentami. Spolupracovala aj pri tvorbe Bratislavskej deklarácie na podporu mladých výskumníkov (viac v e-novinách Vedecký kaleidoskop).

Skupina študentov z Košíc – Aleš Manica, Kristína Kráľovská, Petra Pangrácová, Patrícia Halászová, Natália Hamadejová prezentovala svoj projekt nazvaný Žuj a chudni! (Chew'n lose). Žuvačky na chudnutie sú bezpečné aj pre diabetikov, zlepšujú imunitný systém a majú ďalšie výhody.

Michaela Brchnelová je študentkou kozmického inžinierstva na Delft University of Technology v Holandsku. V minulosti získala viacero ocenení, vrátane prvého miesta na Medzinárodnom veľtrhu vedy a techniky Intel ISEF 2014 (The Intel International Science and Engineering Fair) v kategórii fyzika a astronómia. Ako uznanie za jej výskum po nej bola pomenovaná malá planétka 31462 Brchnelova. (Viac informácií na portáli CVTI SR  Veda na dosah) Svoju prácu prezentuje na konferenciách po celom svete. V súčasnosti pracuje na výskume zameranom na simuláciu syntetických plazmových tryskových pohonov s cieľom znížiť trenie lietadla. Okrem toho sa aktívne podieľa na organizovaní rôznych aktivít a podujatí pre mladších študentov s cieľom motivovať ich k štúdiu vedy a techniky. Vo svojom vystúpení, okrem iného, zdôraznila, že potrebujeme čím viac mladých ľudí, ktorí budú rozvíjať svoj talent. Hnacím motorom má byť zvedavosť.  Treba im ponúknuť výzvy, podporiť a povzbudiť pri ich realizácii.

So záverečným slovom vystúpili:
Sophie Beernaerts (Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru)
Evarist Bartolo (minister školstva a práce, Ministerstvo školstva a práce Maltskej republiky)
Ivan Hromada (vedúci oddelenia pre vzdelávanie, zručnosti, šport, Stále zastúpenie SR pri EÚ, Brusel)

Konštatovali, že sa podarilo naplniť ciele konferencie zamerané na vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu o podpore talentu a nadania, s dôrazom na oblasť školského a odborného vzdelávania. Zámerom bolo tiež šírenie povedomia o potrebe a možnostiach rozvoja talentu, profilovanie názorov a postojov k danej téme, nielen v rámci akademickej sféry, ale aj medzi širšou odbornou verejnosťou na celoeurópskej úrovni. Podľa ich vyjadrení prínosom boli i  najlepšie príklady z celej Európy, skúsenosti profesijného rozvoja talentov v praxi a nové  inšpirácie.  

Po skončení konferencie sa uskutočnila fakultatívna exkurzia do Centra vedy Aurelium v Bratislave. Zážitkové Centrum vedy je založené na myšlienke najľahšieho učenia prostredníctvom skúseností. Návštevníci mohli vidieť, a samozrejme vyskúšať, exponáty z rôznych oblastí vedy, ako napríklad matematiky, chémie, mechaniky, robotiky a automatizácie, ako aj mnoho ďalších.

Objavovanie noviniek pre prax nesúvisí len s výskumom. Dôležitá je tvorivosť i talent. Každý má v sebe skryté rezervy a potenciál byť v niečom dobrý. Aj preto je hlavnou témou slovenského predsedníctva v rezorte školstva je podpora a rozvoj talentu. Slovensko ako predsedajúca krajina sa pokúsilo aj touto konferenciou podnietiť pokrok v tomto smere na celoeurópskej úrovni.

 

Spracovali: Mária Izakovičová a Marta Bartošovičová
Foto: Ján Laštinec

Kľúčové slová:
konferencie

Tlač