Univerzita Komenského opäť medzi sedemsto najlepšími univerzitami sveta

07. 09. 2016

Vo svetovom rebríčku QS World University Rankings, Univerzita Komenského v Bratislave sa opäť ako jediná slovenská škola opakovane dostala na 651. – 700. miesto.

logo QS World University Ranking

UK ranking

Bližšie informácie nájdete v priloženej tlačovej správe:

Bratislava 7. septembra 2016: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa opäť ako jediná slovenská vysoká škola umiestnila v svetovom rebríčku univerzít QS World University Rankings, v ktorom sa opakovane dostala na 651. – 700. miesto.

Prvé tri priečky rebríčka obsadili Massachusetts Institute of Technology (1.), Stanford University (2.)  a Harvard University (3.).

Rebríček zoraďuje univerzity podľa šiestich kritérií s rôznou váhou: akademická reputácia (40 %), reputácia medzi zamestnávateľmi (10 %), pomer študentov a akademických pracovníkov (20 %), počet citácií (20 %), úspešnosť pri získavaní študentov (5 %) a akademikov (5 %) zo zahraničia.

QS World University Rankings, ktorý bol prvýkrát uverejnený v roku 2004, zozbieral do aktuálneho rebríčka údaje zo 4332 univerzít, z ktorých bolo hodnotených najlepších 916 na svete. Výsledky boli publikované v utorok 6. septembra 2016.

Univerzita Komenského sa dlhodobo umiestňuje ako jediná slovenská univerzita medzi najlepšími univerzitami sveta vo viacerých rebríčkoch. V rankingu z júla 2016 - Center for World University Rankings (CWUR) – obsadila 637. miesto (posun zo 685. priečky v predošlom roku). V hodnoteniach University Ranking by Academic Performance (URAP) či Round University Ranking (RUR) sa dokonca nachádza v prvej päťstovke.


„Medzinárodné rebríčky sú jedným z  nástrojov ohodnotenia kvality vzdelávania, výskumu a vedy univerzít. Sú pre nás dôležité z hľadiska možnosti porovnávania sa s inými univerzitami a predstavujú tiež podnet na ďalšie zlepšovanie sa. Uvedené umiestnenia dokazujú, že napriek poddimenzovanému financovaniu je naša vedecká aktivita a kvalita výučby porovnateľná so svetom,“ zdôraznil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Informácie nám poskytla PhDr. Andrea Földváryová vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou z Univerzity Komenského v Bratislave

Uverejnil: MI

 

 

 

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač